ISO 15919 este un standard internațional pentru transliterarea scrierii devanagari și a sistemelor de scriere indiene înrudite în scriere latină, format în anul 2001. Acesta  folosește diacritice pentru a asocia mult mai marele set de consoane și vocale brahmice cu setul de caractere latine.

Acest articol conține text indian. Fără suport de afișare corespunzător, se pot vedea semne de întrebare, pătrățele sau alte simboluri în locul caracterelor indiene.

ISO 15919 și alte sisteme

modificare

ISO 15919 este un standard internațional pentru romanizarea multor sisteme de scriere indiene, care a fost convenit în 2001 de către o rețea de institute naționale pentru standarde din 157 de țări.[1] Cu toate acestea, sistemul de transliterare hunteriană are statutul de „sistem național de romanizare al Indiei” iar un grup de experți ai Națiunilor Unite au remarcat cu privire la ISO 15919 că „nu există dovezi ale folosirii sistemului nici în India nici în produsele cartografice internaționale”.[2][3][4]

Un alt standard, „Sistemele de Romanizare ale Națiunilor Unite pentru Nume Geografice” (SRNUNG), a fost dezvoltat de către Grupul de Experți în Nume Geografice din cadrul Națiunilor Unite (GENGNU)[5] și acoperă multe sisteme de scriere indiene.

Romanizarea ALA-LC a fost aprobată de către Biblioteca Congresului și Asociația Bibliotecilor Americane și este un standard SUA. AITS nu este un standard (neexistând specificații pentru el) ci o convenție dezvoltată în Europa pentru transliterarea sanscritei mai degrabă decât pentru transcrierea sistemelor de scriere indiene.

Ca diferență notabilă, ambele standarde internaționale, ISO 15919 și SRNUNG transliterează semnul diacritic anusvara prin  (punct deasupra), în timp ce ALA-LC și AITS folosesc  (punct dedesubt) pentru acesta. Cu toate acestea, ISO 15919 oferă îndrumări în vederea dezambiguizării dintre variatele situații care implică semne anusvara (precum nazalizările labiale față de cele dentale), descrise în tabelul de mai jos.

Fonturi care includ caracterele Unicode

modificare

Numai anumite fonturi includ toate seturile de caractere indiene Unicode din ISO 15919. De exemplu, fontul Tahoma include majoritatea caracterelor Unicode necesare transliterării limbilor indiene. Pachetele de fonturi Arial și Times New Roman incluse în programul Microsoft Office 2007 (dar nu și în MS Office 2003 sau în versiunile anterioare) includ de asemenea majoritatea caracterelor Unicode din setul „latin extins adițional” din ISO 15919, precum ḑ, ḥ, ḷ, ḻ, ṁ, ṅ, ṇ, ṛ, ṣ, ṭ, etc.

Comparație cu SRNUNG și AITS

modificare

Tabelul de mai jos afișează diferențele dintre ISO 15919, SRNUNG și AITS pentru transliterarea scrierii devanagari.

Devanagari ISO 15919 SRNUNG AITS Comentarii
ए /  े ē e e Pentru a se putea face deosebirea între „e” lung și scurt în limbile dravidiene, „e” reprezintă acum ऎ /  ॆ (scurt). De remarcat că folosirea lui „ē” este considerată opțională în ISO 15919, iar folosirea lui „e” pentru  (lung) este acceptabilă pentru limbile care nu fac diferența între „e” lung și „e” scurt.
ओ /  ो ō o o Pentru a se putea face deosebirea între „o” lung și scurt în limbile dravidiene, „o” reprezintă acum ऒ /  ॊ (o scurt). De remarcat că folosirea lui „ō” (o lung) e considerată opțională în ISO 15919, iar folosirea lui „o” pentru  (o lung) este acceptabilă pentru limbile care nu fac diferența între „o” lung și „o” scurt.
ऋ /  ृ În ISO 15919, este folosit pentru reprezentarea lui ड़.
ॠ /  ॄ r̥̄ Pentru consecvență cu 
ऌ /  ॢ În ISO 15919, este folosit pentru reprezentarea lui .
ॡ /  ॣ l̥̄ l̤̄ Pentru consistență cu 
◌ं ISO 15919 are două opțiuni pentru anusvāra. (1) În opțiunea nazalizării simplificate, un anusvāra este mereu transliterat ca . (2) În opțiunea nazalizării stricte, anusvāra înaintea unei consoane de clasă este transliterată ca nazala clasei— înainte de k, kh, g, gh, ṅ; ñ înaine de c, ch, j, jh, ñ; înainte de ṭ, ṭh, ḍ, ḍh, ṇ; n înainte de t, th, d, dh, n; m înainte de p, ph, b, bh, m. este folosit uneori pentru a reprezenta anume semnul diacritic tippi ੰ  din limba gurmukhi.
ṅ ñ ṇ n m
◌ँ Nazalizarea vocalelor este transliterată ca o tildă deasupra vocalei transliterate (deasupra celei de-a doua vocale în cazul unui digraf precum aĩ, aũ), cu excepția sanscritei.

Referințe

modificare
  1. ^ ISO
  2. ^ United Nations Group of Experts on Geographical Names („Grupul de Experți în Nume Geografice din cadrul Națiunilor Unite”), United Nations Department of Economic and Social Affairs („Departamentul Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale”), Technical reference manual for the standardization of geographical names („Manual de referință tehnică pentru standardizarea numelor geografice”), United Nations Publications, 2007, ISBN 978-92-1-161500-5, ... ISO 15919 ... There is no evidence of the use of the system either in India or in international cartographic products ... The Hunterian system is the actually used national system of romanization in India ... („(...) Nu exită dovezi ale folosirii sistemului nici în India nici în produsele cartografice internaționale (...) Sistemul hunterian este adevărtaul sistem de romanizare național folosit în India (...)”) [nefuncțională]
  3. ^ United Nations Department of Economic and Social Affairs („Departamentul Națiunilor Unite pentru Afaceri Economice și Sociale”), United Nations Regional Cartographic Conference for Asia and the Far East, Volume 2 („Conferința Cartografică Regională a Națiunilor Unite pentru Asia și Orientul Îndepărtat, Volumul 2”), Națiunile Unite, 1955, ... In India the Hunterian system is used, whereby every sound in the local language is uniformly represented by a certain letter in the Roman alphabet ... („(...) În India este folosit sistemul hunterian, în care fiecare sunet din limba locală este reprezentat uniform de o anumită literă din alfabetul roman”) 
  4. ^ Biblioteca Națională (din India), Indian scientific & technical publications, exhibition 1960: a bibliography („Publicații științifice și tehnice indiene, expoziția 1960: o bibliografie”), Council of Scientific & Industrial Research („Consiliul Cercetării Științifice și Industriale”), Guvernul Indiei, 1960, ... The Hunterian system of transliteration, which has international acceptance, has been used ... („(...) Sistemul de transliterare hunterian, care are recunoaștere internațională, a fost folosit (...)”) 
  5. ^ United Nations Group of Experts on Geographical Names („Grupul de Experți în Nume Geografice din cadrul Națiunilor Unite”)

Legături externe

modificare

Vezi și

modificare