Indicatori ai dispersiei


În statistică dispersia se referă la gradul de imprăștiere a valorile unui set de date. Cei mai frecvent folosiți indicatori ai dispersiei sunt varianța, abaterea standard și amplitudinea interquartilică. Alături de indicatorii tendinței centrale, indicatorii dispersiei contribuie la descrierea caracteristicilor variabilelor studiate.

Definirea indicatorilorModificare

VarianțaModificare

Varianța reprezintă media patratică a abaterilor in mărime absolută a valorilor inregistrate fată de media aritmetică.

Fiind date n numere, xi, unde i = 1, ..., n și media aritmetică m, varianța (Var) este definită ca

 

Varianța poate fi calculată și ca diferența dintre momentul de ordin 2 și pătratul mediei.

Abaterea standardModificare

Abaterea standard reflectă abaterea in mărime absolută a valorilor inregistrate fată de media aritmetică. Se calculeaza ca radical din varianță.

Alături de medie, este cea mai frecvent folosit indicator pentru caracterizarea unui set de date.

Amplitudinea interquartilicăModificare

Diferența dintre a treia și prima quartilă se numeste amplitudine quartilică și este o măsura a dispersiei. Amplitudinea quartilică se poate ajusta prin raportarea la medie pentru imbunătățirea comparabilității.

Vezi șiModificare