Interfață

concept din informatică; punct de interacțiune între două lucruri

În tehnologia calculatoarelor termenul de interfață se referă la un punct (loc) de interacțiune dintre două unități, dispozitive componente etc. ale unui sistem, care este compatibil din punct de vedere hardware și software spre ambele părți ce comunică prin el uni- sau bidirecțional. Prin analogie, sensul de interfață poate fi uzual interpretat ca o față (suprafață) de margine, de graniță a unui element, care servește comunicației spre și/sau dinspre alte elemente. Interfața este o parte a unui sistem de operare care servește comunicării, facilitând aceasta.

Descriere principială generală modificare

Schimbul de informații și interacțiunea prin o interfață, între două unități de sistem, se realizează prin mărimi fizice (tensiune, curent electric) sau prin mărimi logice (date) care se pot prezenta sub formă de semnale analogice (continue) sau semnale digitale (discontinue, discrete). Nu sunt considerate ca interfețe elementele de trecere, de comunicație mecanică ce servesc semnalizării sau comenzilor în tehnologia mecanică a diverselor mașini.

Domenii de aplicație modificare

  • Interfețe de date (transmitere de date de informație)
  • Interfețe de rețea
  • Interfețe de hardware
  • Interfețe software sunt interfețe de programare, reprezentate prin părți de program prin care un sistem software se pune la dispoziția unor alte programe ce optează spre o utilizare a sistemului
  • Interfețe tehnologice pentru mașini și instalații industriale
  • Interfețe de utilizator (care facilitează comunicarea om - mașină)

Buna funcționare a comunicației prin interfețe, necesită respectarea unui grup numeros de reguli impuse, care pot asigura nivelul de calitate cerut de aplicație.


Interfață cu utilizatorul modificare

Interfață om-mașină modificare

Exemple modificare

Fotografie modificare

Scheme modificare

Interfață utilizator-software modificare