Iosua (mare preot)

Personaj biblic; primul mare preot după reîntoarcerea evreilor în Ierusalim

Iosua (ebraică יְהוֹשֻׁוּעַYəhōšua‘ - "Yahweh este salvatorul meu"[1]) sau Ieșua Marele Preot a fost, potrivit Bibliei, prima persoană aleasă ca mare preot la reconstrucția Templului din Ierusalim, finalizată în 515 î.Hr.[2], după întoarcerea evreilor din captivitatea babiloniană (Vezi Zaharia 6:9–14 and Ezra 3:8 în Biblie). În timp ce numele Ieșua este folosit în Ezra–Neemia[3], el este numit și "Iosua, fiul lui Ioțadac" în cărțile biblice Hagai[4] și Zaharia[5].

Iosua în viziunea lui Guillaume Rouille, o lucrare în Xilogravură din 1553 ce conține portrete în formă de medalion, Promptuarii Iconum Insigniorum.

Date personaleModificare

Fiul lui Ioțadac (Iehoțadac) și nepotul lui Seraia[6] (ce fusese ucis de Nebucadnețar). Făcea parte din linia preoțească a lui Eleazar (vezi Ezra 7:1-5; Ezra sosise în Ierusalim după 69 de ani de la eliberarea evreilor, circumstanță în care e imposibil ca el să fi fost fiul lui Seraia și fratele lui Ioțadac.). La întoarcerea din captivitatea babiloniană, s-a remarcat împreună cu Zorobabel prin ridicarea altarului pentru jertfe și contribuirea la reconstrucția templului din Ierusalim. De asemenea, a opus rezistență dușmanilor ce împiedicau realizarea acestui lucru (Ezra 4:1-3). Fiul său Ioiachim i-a succedat în perioada lui Ezra până în 455 î.Hr.[7], iar Eliașib, nepotul său, devenise mare preot în timpul venirii lui Neemia la Ierusalim (Ne 12:10,26).

Apariție în viziuniModificare

Profetul Zaharia a primit o viziune în care l-a văzut pe Iosua (Ieșua), marele preot, stând în fața îngerului lui Dumnezeu și pe Satan lângă mâna dreaptă pentru a se împotrivi lui. „Iosua” a fost schimbat din haine murdare în cele de ceremonie având pe cap și un turban curat. Atunci lui i s-a spus despre slujitorul lui Dumnezeu, "Vlăstarul", făcându-se referire la venirea lui Mesia[8]. - (Zah 3:1-8)

În altă perioadă, Dumnezeu i-a spus lui Zaharia să pună o coroană pe capul lui Iosua (Ieșua) și să-i spună că el va deveni rege și preot. Această profeție s-a aplicat cu siguranță pentru viitorul altcuiva, pentru că, în condițiile Legii, preoția și regatul erau strict separate, iar Marele Preot Iosua nu a guvernat niciodată ca rege peste Israel (Zah 6:11-13).

NoteModificare

  1. ^ David Noel Freedman, Allen C. Myers (). Eerdmans Dictionary of the Bible. Amsterdam University Press. p. 700-701. Yahweh is my saviour 
  2. ^ VanderKam, James C. From Joshua to Caiaphas: High Priests After the Exile. Fortress Press. ISBN 1451410662. 
  3. ^ Cornilescu, Dumitru (). Biblia, Traducerea Dumitru Cornilescu. p. Neemia 11:26. Aceștia au trăit în zilele lui Ioiachim, fiul lui Ieșua, fiul lui Ioțadac, și în zilele guvernatorului Neemia și ale preotului Ezra, copistul. 
  4. ^ Cornilescu, Dumitru (). Biblia, Traducerea Dumitru Cornilescu. p. Hagai 1:1. În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a şasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Şealtiel, dregătorul lui Iuda, şi către Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, astfel 
  5. ^ Cornilescu, Dumitru (). Biblia, Traducere de Dumitru Cornilescu. p. Zaharia 6:11-13. Să iei de la ei argint şi aur, să faci din ele o cunună şi s-o pui pe capul lui Iosua, fiul lui Ioţadac, marele preot, 12 şi să-i spui: ‘Aşa vorbeşte Domnul oştirilor: «Iată că un om al cărui nume este Odrasla va odrăsli din locul lui şi va zidi Templul Domnului. 13 Da, El va zidi Templul Domnului, va purta podoabă împărătească, va şedea şi va stăpâni pe scaunul Lui de domnie, va fi preot pe scaunul Lui de domnie şi o desăvârşită unire va domni între ei amândoi.» 
  6. ^ Cornilescu, Dumitru (). Biblia, Traducere de Dumitru Cornilescu. p. 1 Cronici 6:14. Azaria a născut pe Seraia; Seraia a născut pe Iehoţadac. 
  7. ^ Flavius, Josephus. Antichități Iudaice. XI. p. 121. 
  8. ^ Holy Bible Recovery Version. p. 864.