Izotopul fisil este un izotop care posedă proprietatea de a fisiona sub neutroni termici.[1] În general, izotopii actinidelor care posedă număr impar de neutroni sunt fisili.

  1. ^ Cecal, Alexandru (). Aspecte chimice ale energeticii nucleare. ed. Tehnică, București.