Jurindex este un portal web care are ca misiune aceea de a publica on-line, in integrum, jurisprudența instanțelor din România. Portalul a pornit în mai 2009 cu un număr de 89.914 hotărâri judecătorești de la cele 16 Curți de Apel din România. În acest moment Jurindex conține peste 230.000 de hotărâri judecătorești [1]. Se dorește ca prin extindere, Jurindex să publice toate hotărârile judecătorești pronunțate în România începând cu anul 2008. Jurindex se află sub egida Consiliului Superior al Magistraturii. Standardul Jurindex prevede:

  • acces general și gratuit al publicului la totalitatea hotărârilor judecătorești
  • acces la forma originală și completă a hotărârilor judecătorești
  • protejarea datelor cu caracter personal și a datelor de identificare ale părților

Transparență Modificare

  • Dreptul publicului la transparența instanțelor este o regulă constituțională fundamentală în România
  • Obligația de transparență aparține instanțelor înseși și include obligația pentru a cestea de a luat toate măsurile de natură să faciliteze în cele din urmă accesul publicului în siguranță la hotărârile judecătorești

Gratuitate Modificare

Punerea la dispoziția publicului a tuturor hotărârilor produse de sistemul judiciar în exercitarea procesului de înfăptuire a justiției reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la informare, care este un principiu de bază a democrației

Accesibilitate Modificare

Caracterul public al oricărei hotărâri judecătorești presupune dreptul oricărei persoane de a o accesa de la distanță. Dreptul de acces al publicului la hotărârile judecătorești înseamnă atât dreptul de a le vizualiza cât și dreptul de a obține copiii după acestea.[2]

Origine și afiliere Modificare

Jurindex are ca sursă de inspirație și este afiliat la Mișcarea pentru accesul liber la Informația juridică un curent care există mai ales în țările anglo-saxone.

Referințe Modificare

  1. ^ http://jurindex.ro/
  2. ^ broșura Jurindex disponibilă la sediul CSM

Legături externe Modificare

Bibliografie Modificare