Jurnalul Telegrafic

(Redirecționat de la Jurnalul telegrafic)

Jurnalul Telegrafic a fost o revistă bilunară din România tipărită în București între 1 iulie 1900 și 1906. Era gândită ca un organ științific profesional al funcționarilor poștali, tratând probleme privitoare la telegrafie, telefonie și poștă. A funcțonat în paralel cu Revista Societăței Corpului Telegrafo-Poștal. Din comitetul de redacție făceau parte G.M. Radacovici, Vasile Sava și D. Marinescu din serviciul tehnic al Direcției Generale a Telegrafelor, Telefoanelor și Poștelor. În cadrul revistei a fost publicat în fascicule de 4-8 pagini un «Curs complet teoretic și practic de construcții de linii» de: I. Mântulescu (Dirigintele Oficiului Telegrafic Craiova), Vasile Sava și D. Marinescu. Revista a fost editată de «Institutul de Arte Grafice și Editura Minerva» din București.

Revista poate fi studiată la Biblioteca Academiei Române la codul P I 1504.

BibliografieModificare

  • Jurnalul Telegrafic, volumul 1, pagina 1, editura Institutul de Arte Grafice și Editura "Minerva" București, 1900.
  • Publicațiunile Periodice Românești, Nerva Hodoș și Al. Sadi Ionescu, Academia Română, Tom I, Catalog Alfabetic 1820-1906, pag. 358; București, Librăriile SOCEC, 1913.