Kavarii au fost o populație de origine și de limbă turcică. Etnonimul kavar desemnează trei triburi khazare, desprinse din imperiul khazar înainte de anul 881, în urma unei revolte eșuate împotriva hanului, și alăturate ungurilor strămutați în Pannonia.

Împăratul bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul (913-957), istoriograful bizantin Menander și cronicarii maghiari Anonymus și Símon de Kéza oferă informații prețioase despre istoria kavarilor.

În calitate de popor asociat, kavarii (la fel ca pecenegii și secuii ceva mai târziu) formau avangarda forței militare a ungurilor. Însă, potrivit lui Constantin, kavarii sunt caracterizați drept „cel mai viteaz popor”, iar cele trei triburi ale lor (nespecificate cu nume) se aflau în fruntea triburilor ungare enumerate de împărat în lucrarea sa, De administrando imperio (în jurul anului 950).

Vezi șiModificare