Legea lui Raoult este o lege fizică privitoare la presiunea de vapori a unei soluții ideale. Astfel presiunea de vapori a unui component din soluție e egală cu o fracție din presiunea de vapori a componentului pur.

Pentru soluții neideale în locul fracției molare apare activitate termodinamică.

Vezi și

modificare

Bibliografie

modificare
  • A. Badea, A. Leca ș.a. Procese de transfer de căldură și masă în instalațiile industriale, Editura Tehnică, 1982
  • R. Dima O. Floarea Procese de transfer de masă și utilaje specifice EDP București 1984
  • Gavril Niac, ș.a., Formule, tabele, probleme de chimie fizică, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1984
  • D. Geană Termodinamică chimică. Teoria echilibrului intre faze și chimic Editura Politehnica Press 2003