Linia 1 de tramvai din București

Tramvaiul 1 din București
Număr:Linia 1
Lungime:~ 26 km
Ecartament:1.435 mm
Traseul liniei 1
KBHFa
Romprim
HST
Șos. Vitan-Bârzești
HST
Stadion
HST
Lunca Bârzești
HST
Piața Sudului
HST
Pridvorului
HST
Pasaj Mihai Bravu
HST
Pod Mihai Bravu
HST
Peneș Curcanul
HST
Calea Vitan
HST
Laborator
HST
Calea Dudești
HST
Baba Novac
HST
Gheorghe Petrașcu
HST
Piața Muncii
HST
Vatra Luminoasă
HST
Piața Iancului
HST
Bd. Ferdinand I
HST
Bucur Obor
HST
Lizeanu
HST
Vasile Lascăr
HST
Stadion Dinamo
HST
Calea Dorobanților
HST
Roma
HST
Pasaj Victoria
HST
Dr. Felix
HST
Banu Manta
HST
Pasaj Basarab
HST
Pod Găozești
HST
Bd. Iuliu Maniu
HST
Bd. Timișoara
HST
Piața Danny Huwe
HST
Cartier Panduri
HST
Calea 13 Septembrie
HST
INOX
HST
Calea Rahovei
HST
Spătarul Preda
HST
Șos. Viilor
HST
Ștefan Hepiteș
HST
Piața Eroii Revoluției
HST
Cimitirul Șerban Vodă
HST
Opriș Ilie
HST
Bd. Constamtin Brâncovranu
HST
Huși
HST
Piața Sudului
HST
Piața Sudului
HST
Lunca Bârzești
HST
Stadion
HST
Șos. Vitan-Bârzești
KBHFe
Romprim

Tramvaiul 1 reprezintă una dintre cele mai lungi și importante linii de tramvai din București, fiind operată de STB. Această rută are un traseu circular, urmând în totalitate Inelul Principal de circulație din București.[1] Începând cu 1 noiembrie 2017, linia 1 întoarce la terminalul „Romprim” și poartă inscripția de traseu „Romprim - Calea Văcărești - Bd. Banu Manta - Sos. Progresului - Romprim”. Tot din acea dată, STB (denumit R.A.T.B. la momentul respectiv) înființează linia de tramvai 10, ce reprezintă traseul de retur al liniei 1, cu inscripția de traseu „Romprim - Șos. Viilor - Bd. Banu Manta – Mihai Bravu - Romprim”.[2].Tot odată STB desființează linia 4

Trasee din trecutModificare

De-a lungul timpului, linia 1 de tramvai a suferit mai multe modificări de trasee și chiar nu a existat câțiva ani, până când, în iulie 2011, linia 34 s-a transformat în linia 1.[3]

Traseul din 1962Modificare

Probabil cel mai vechi traseu cunoscut al liniei 1 este cel apărut în harta generală din anul 1962. Linia 1 figurează atât pe harta din 1962, cât și pe harta din 1966, pe traseul următor: Depoul Splaiul Unirii (ce era situat pe malul stâng al Dâmboviței, în apropierea actualului Pasaj Mihai Bravu) - Splaiul Unirii - Văcărești (inclusiv actualul Bulevard Mircea Vodă) - Sf. Vineri (intersecția cu Bulevardul Călărași) - Calea Moșilor - Șoseaua Colentina - Cartierul Colentina (la intersecția cu Șoseaua Fundeni).[4] Conform hărții ITB (Întreprinderea de Transport București) din 1970, tramvaiul 1 încă avea același traseu de bază, cu excepția prelungirii capătului nordic până pe Strada Cornișor, în apropierea Depoului de Tramvaie Colentina.[5]

Traseul din anii 2000Modificare

La finalul anilor '80 și începutul anilor '90, arhitectura liniilor de tramvai din sud-estul Bucureștiului s-a schimbat. Depoul „Splaiul Unirii” a fost desființat, iar șina de tramvai de pe Splaiul Unirii, Calea Văcărești (porțiunea cuprinsă între fostul Abator și stația de metrou Timpuri Noi), actualul Bulevard Mircea Vodă și Strada Sfânta Vineri a fost dezafectată. De asemenea, șina de tramvai de pe Șoseaua Berceni (dintre Piața Sudului și IMGB), ce deservea în anii '70 liniile 9 și 22[5], a dispărut la rândul său. Odată cu inaugurarea căii de rulare ce leagă și în prezent Șoseaua Mihai Bravu de Piața Sudului (prin Calea Văcărești), ruta tramvaiului 1 a ajuns foarte aproape de varianta cotidiană, legând sud-estul capitalei (Cartierul Berceni) de nord-estul acesteia (Cartierul Colentina). Traseul pornea de la terminalul Romprim, garniturile urmând ruta Șoseaua Olteniței - Piața Sudului - Calea Văcărești - Șoseaua Mihai Bravu - Bulevardul Ferdinand I - Strada Ziduri Moși (lângă Halele Obor) - Șoseaua Colentina - Cartier Colentina (la intersecția cu Șoseaua Fundeni).[6] Garniturile liniei 1 circulau cu inscripția „Halele Obor - Romprim S.A.”, având traseu comun cu linia 34 (Romprim S.A. - Banu Manta/Gara de Nord/Depoul Victoria) pe porțiunea dintre Romprim și intersecția Bulevardelor Mihai Bravu și Ferdinand I (lângă Colegiul Național Iulia Hasdeu). [7]

Tramvaiul 1 avea un rol secundar, de dublare a liniei 34, în ultimii ani ai existenței. Intervalele de succedare dintre vehicule erau mari tocmai din acest motiv. În ianuarie 2009, după o lungă pauză în care liniile 1 și 34 au fost suspendate din cauza lucrărilor ce vizau reabilitarea șinei de pe Șoseaua Mihai Bravu, doar linia 34 a revenit[8][9]. Hotărârea a venit în contextul în care linia 1 transporta un număr mic de călători (mare parte din traseu fiind acoperit de linia 34). Punct important de pe fostul traseu al liniei 1, Halele Obor, au fost demolate la rândul lor în august 2007, lucru ce a dus la scăderea cererii de transport în zonă. Odată cu desființarea liniei 1, „bucla” de întoarcere de pe Șoseaua Colentina (intersecția cu Șoseaua Andronache și Șoseaua Fundeni) - terminalul original din 1962 - a fost și ea dezafectată.

Traseul 2011-2017 (prima variantă inelară)Modificare

În iulie 2011, linia 1 este „reînviată” atunci când R.A.T.B. hotărăște să redenumească linia 34. Traseul era următorul: Poșta Vitan - Calea Vitan - Șoseaua Mihai Bravu - Șoseaua Ștefan cel Mare - Bulevardul Iancu de Hunedoara - Șoseaua Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Șoseaua Orhideelor - Bulevardul Vasile Milea - Bulevardul Timișoara - Șoseaua Progresului - Strada Dr. Constantin Istrati - Șoseaua Viilor - Calea Șerban Vodă - B-dul Gheorghe Șincai - Str. Nerva Traian - B-dul Octavian Goga - Poșta Vitan. Pentru prima oară, traseul liniei 1 era circular, fapt ce făcea ca linia să fie actualmente constituită din două linii diferite, deoarece fiecare garnitură parcurgea un singur sens de mers pe tot parcursul programului, și nu ambele sensuri, precum în cazul celorlalte linii obișnuite. Poșta Vitan devenise singurul capăt al liniei, fapt ce ducea la frecvente aglomerări. Principalul inconvenient erau peroanele foarte înguste și scurte (puteau găzdui un singur tramvai pe sens), fapt ce îngreuna debarcarea pasagerilor. De asemenea, odată ajunși la Poșta Vitan, pasagerii ce doreau să își continue călătoria erau nevoiți să schimbe garnitura. Cu toate acestea, oficialii R.A.T.B. susțineau că cele 42 de stații (21,4 km pe tură) vor putea fi parcurse în doar 92 de minute.[3]

Începând cu 23 septembrie 2013, capătul de linie al tramvaielor 1 a fost mutat la terminalul „Șura Mare” (lângă Piața Eroii Revoluției, Cimitirul „Șerban-Vodă” și fostul City Mall), traseul fiind împărțit în două secțiuni: Șura Mare - Șos. Șerban Vodǎ - Calea Vitan (sens invers acelor de ceasornic) și Șura Mare - Șos. Viilor - Pasajul Basarab - Piața Iancului (sensul acelor de ceasornic). Traseul a rămas același, diferența fiind locul de staționare, cu peroane mai lungi și mai moderne față de fostul terminal „Poșta Vitan”. [10]

În septembrie 2017, cu ocazia finalizării Pasajului de la Piața Sudului și al Pasajului Mihai-Bravu (inaugurat în 2014), linia 1 a revenit pe Șoseaua Olteniței și în zona Pieței Sudului. Traseul a rămas aproape identic, singura modificare fiind că, în ambele sensuri, în loc să circule pe Calea Vitan, Bulevardul Nerva Traian, Bulevardul Gheorghe Șincai și Calea Șerban Vodă, tramvaiele foloseau traseul: Șoseaua Mihai Bravu - Calea Văcărești - Piața Sudului - Șoseaua Olteniței - Șura Mare, traseu pe care calea de rulare era mai calitativă comparativ cu ruta precedentă.[11]

Traseul curentModificare

Începând cu 1 noiembrie 2017, linia 1 are capătul la terminalul „Romprim”, problema spațiului fiind astfel rezolvată în totalitate. De asemenea, problema „confuziei” dintre cele două ramuri ale liniei este rezolvată, R.A.T.B. înființând linia 10 (redenumind practic unul dintre sensurile liniei 1). Începând cu acea dată, linia 34 a rămas desemnată să acopere fluxul de călători pe relația Șura Mare - Bulevardul Mihai Bravu - Banu Manta. Deși în anii 2000 linia 34 era principală, iar linia 1 era secundară, rolurile s-au inversat odată cu aceste modificări de trasee. [12]

Linia 1Modificare

Circulă în sensul invers acelor de ceasornic. În prezent, linia 1 are 50 de stații. Circulă pe traseul: Romprim - Șoseaua Olteniței - Calea Văcărești - Șoseaua Mihai Bravu - Șoseaua Ștefan cel Mare - Bulevardul Iancu de Hunedoara - Șoseaua Nicolae Titulescu - Pasajul Basarab - Șoseaua Orhideelor - Bulevardul G-ral Vasile Milea - Bulevardul Timișoara - Șoseaua Progresului - Strada C-tin. Istrati - Șoseaua Viilor - Piața Eroii Revoluției - Șoseaua Olteniței - Romprim.

Stațiile liniei 1
Nr. Nume Stație Linii Comune Artera
0 Romprim 10 Șoseaua Olteniței
1 Șoseaua Vitan-Bârzești 10 Șoseaua Olteniței
2 Stadion 10 Șoseaua Olteniței
3 Lunca Bârzești 10 Șoseaua Olteniței
4 Piața Sudului 10 Șoseaua Olteniței
5 Pridvorului Calea Văcărești
6 Pasaj Mihai Bravu Șoseaua Mihai Bravu
7 Pod Mihai Bravu Șoseaua Mihai Bravu
8 Peneș Curcanul Șoseaua Mihai Bravu
9 Calea Vitan 19 Șoseaua Mihai Bravu
10 Laborator 19 Șoseaua Mihai Bravu
11 Calea Dudești 19 Șoseaua Mihai Bravu
12 Baba Novac Șoseaua Mihai Bravu
13 Gheorghe Petrașcu Șoseaua Mihai Bravu
14 Piata Hurmuzachi Șoseaua Mihai Bravu
15 Vatra Luminoasă Șoseaua Mihai Bravu
16 Piața Iancului Șoseaua Mihai Bravu
17 Bulevardul Ferdinand 46 Șoseaua Mihai Bravu
18 Bucur Obor 46 Șoseaua Mihai Bravu
19 Lizeanu 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
20 Dr. Grozovici 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
21 Vasile Lascăr 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
22 Stadion Dinamo 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
23 Calea Dorobanților 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
24 Roma 46 Bulevardul Iancu de Hunedoara
25 Pasaj Victoria 46 Bulevardul Iancu de Hunedoara
26 Dr. Felix Șoseaua Nicolae Titulescu
27 Bulevardul Banu Manta Șoseaua Nicolae Titulescu
28 Pasajul Basarab Pasajul Basarab
29 Pod Grozăvești 11, 35 Bulevardul Vasile Milea
30 Bulevardul Iuliu Maniu 11, 35 Bulevardul Vasile Milea
31 Bulevardul Timișoara 11, 35 Bulevardul Vasile Milea
32 Piața Danny Huwe 8, 11, 25 Șoseaua Progresului
33 Aprodex 8, 11, 25 Șoseaua Progresului
34 Calea 13 Septembrie 8, 11, 25 Șoseaua Progresului
35 Inox 8, 11, 25, 47 Șoseaua Progresului
36 Calea Rahovei 11, 25, 47 Șoseaua Progresului
37 Spătarul Preda 11, 25, 47 Șoseaua Progresului
38 Șoseaua Viilor 11, 25, 47 Strada Dr. Constantin Istrati
39 Ștefan Hepiteș 7, 11, 25 Șoseaua Viilor
40 Piața Eroii Revoluției 7, 11, 25 Șoseaua Viilor
41 Cimitirul Șerban Vodă 19 Șoseaua Olteniței
42 Opriș Ilie Șoseaua Olteniței
43 Bulevardul Constantin Brâncoveanu Șoseaua Olteniței
44 Huși Șoseaua Olteniței
45 Piața Sudului Șoseaua Olteniței
46 Piața Sudului 10 Șoseaua Olteniței
47 Lunca Bârzești 10 Șoseaua Olteniței
48 Stadion 10 Șoseaua Olteniței
49 Șoseaua Vitan-Bârzești 10 Șoseaua Olteniței
50 Romprim 10 Șoseaua Olteniței

Linia 10Modificare

Circulă în sensul acelor de ceasornic și numără 51 de stații. Circulă pe traseul: Romprim - Șoseaua Olteniței - Piața Eroii Revoluției - Șoseaua Viilor - Strada C-tin. Istrati - Șoseaua  Progresului - Bulevardul Timisoara - Bulevardul G-ral Vasile Milea - Șoseaua Orhideelor - Pasajul Basarab - Șoseaua Nicolae Titulescu - Bulevardul Iancu de Hunedoara - Șoseaua Ștefan cel Mare - Șoseaua Mihai Bravu - Calea Văcărești - Șoseaua Olteniței - Romprim.

Stațiile liniei 10
Nr. Nume Stație Linii Comune Artera
0 Romprim Șoseaua Olteniței
1 Șoseaua Vitan Bârzești 1 Șoseaua Olteniței
2 Stadion 1 Șoseaua Olteniței
3 Lunca Bârzești 1 Șoseaua Olteniței
4 Piața Sudului 1 Șoseaua Olteniței
5 Piața Sudului Șoseaua Olteniței
6 Huși Șoseaua Olteniței
7 Bulevardul Constantin Brâncoveanu Șoseaua Olteniței
8 Opriș Ilie Șoseaua Olteniței
9 Cimitirul Șerban Vodă Șoseaua Olteniței
10 Piața Eroii Revoluției 7, 11, 25 Șoseaua Viilor
11 Ștefan Hepiteș 7, 11, 25 Șoseaua Viilor
12 Dr. Constantin Istrati 7, 11, 25 Șoseaua Viilor
13 Spătarul Preda 11, 25, 47 Șoseaua Progresului
14 Calea Rahovei 8, 11, 25, 47 Șoseaua Progresului
15 Inox 8, 11, 25, 47 Șoseaua Progresului
16 Calea 13 Septembrie 8, 11, 25 Șoseaua Progresului
17 Aprodex 8, 11, 25 Șoseaua Progresului
18 Piața Danny Huwe 8, 11, 25 Șoseaua Progresului
19 Bulevardul Vasile Milea 8, 11, 25 Bulevardul Timișoara
20 Bulevardul Iuliu Maniu 11, 35 Bulevardul Vasile Milea
21 Pod Grozăvești 11, 35 Bulevardul Vasile Milea
22 Pasajul Basarab Pasajul Basarab
23 Bulevardul Banu Manta Șoseaua Nicolae Titulescu
24 Dr. Felix Șoseaua Nicolae Titulescu
25 Pasaj Victoria 46 Bulevardul Iancu de Hunedoara
26 Roma 46 Bulevardul Iancu de Hunedoara
27 Calea Dorobanților 46 Bulevardul Iancu de Hunedoara
28 Stadion Dinamo 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
29 Vasile Lascăr 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
30 Dr. Grozovici 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
31 Lizeanu 46 Șoseaua Ștefan cel Mare
32 Bucur Obor 46 Șoseaua Mihai Bravu
33 Bulevardul Ferdinand 46 Șoseaua Mihai Bravu
34 Piața Iancului 46 Șoseaua Mihai Bravu
35 Vatra Luminoasă Șoseaua Mihai Bravu
36 Mieilor Șoseaua Mihai Bravu
37 Piața Hurmuzachi Șoseaua Mihai Bravu
38 Gheorghe Petrașcu Șoseaua Mihai Bravu
39 Baba Novac Șoseaua Mihai Bravu
40 Calea Dudești 19 Șoseaua Mihai Bravu
41 Laborator 19 Șoseaua Mihai Bravu
42 Calea Vitan Șoseaua Mihai Bravu
43 Peneș Curcanul Șoseaua Mihai Bravu
44 Pod Mihai Bravu Șoseaua Mihai Bravu
45 Pasaj Mihai Bravu Șoseaua Mihai Bravu
46 Pridvorului Calea Văcărești
47 Piața Sudului 1 Șoseaua Olteniței
48 Lunca Bârzești 1 Șoseaua Olteniței
49 Stadion 1 Șoseaua Olteniței
50 Șoseaua Vitan Bârzești 1 Șoseaua Olteniței
51 Romprim 1 Șoseaua Olteniței

A se observa că linia 10 are o stație în plus, anume „Mieilor”. Atât linia 1 cât și linia 10 au o lungime de aproximativ 26 km.

ExploatareModificare

 
Tramvai Bucur LF pe linia 1.

În prezent, garniturile de pe liniile 1 și 10 provin de la depourile Dudești și Victoria. Cele mai bune garnituri pe care STB le are la dispoziție sunt distribuite acestor două linii, astfel că tramvaiele Bucur LF (Podea coborâtă) se găsesc exclusiv pe această linie. De asemenea, un număr semnificativ de tramvaie V3A CH-PPC (Podea parțial coborâtă) se regăsesc pe aceste rute. Restul de garnituri necesare sunt de tip V3A.

NoteModificare

 1. ^ Amalia Balabaneanu. „Noi indicatoare rutiere în Capitală: Inelul principal și inelul median de circulație”. Accesat în . 
 2. ^ „RATB reorganizează liniile de tramvai din sudul Bucureștiului”. 
 3. ^ a b „Linia 34 devine Linia 1. Traseu circular cu 42 de stații, în 92 de minute”. Accesat în 15 stepembrie 2018.  Verificați datele pentru: |access-date= (ajutor)
 4. ^ Ghidul București. Meridiane. . 
 5. ^ a b „Rețeaua de Transport în Comun București - 1970” (PDF). 
 6. ^ „Rețeaua mijloacelor de transport în comun București (anii 2000)”. 
 7. ^ Ștefan Pușcașu. „Garnitura cu numărul de parcare 263, surprinsă pe data de 22 noiembrie 2005 pe linia 1, în apropierea stației „Lunca Bârzești" de pe Șoseaua Olteniței”. Accesat în . 
 8. ^ „Transportul RATB pe Șoseaua Mihai Bravu, afectat de lucrări de reabilitare”. 
 9. ^ „Tramvaiele liniei 34 revin pe traseul de bază, între Gara de Nord și Romprim”. 
 10. ^ „Incepand de luni, 23.09.2013, linia 634 va fi prelungita pana la Bucur Obor iar linia 1 va fi modificata”. 
 11. ^ „RATB: Liniile de tramvai 1, 11, 19 și 34 își reiau vechile trasee pe Șoseaua Olteniței și pe Calea Văcărești”. 
 12. ^ „RATB reorganizează liniile de tramvai din sudul Bucureștiului”.