Lista liceelor din București

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Lista completă a liceelor din București se regăsește pe site-ul Inspectoratului Școlar al Municipiului București[1], împărțită pe sectoare. Pentru anul școlar 2018-2019, aceasta este următoarea:

Legendă::

PRE = învățământ preșcolar
PRI = învățământ primar
PRI-SP = învățământ special primar
GIM = gimnaziu
GIM-SP = învățământ special gimnazial
PROF = școală profesională
LIC TEH = liceu tehnologic
LIC TEO = liceu teoretic
LIC VOC = liceu vocațional
POS = învățământ postliceal

Denumire unitate de învățământ Nivel școlarizat Sector Adresă
Colegiul Național „Sfântul Sava” LIC TEO 1 Str. G-ral Berthelot nr. 23
Colegiul Național „I. L. Caragiale” GIM LIC TEO 1 Calea Dorobanților nr. 163
Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu” GIM LIC TEO 1 Str. Arhitect Ion Mincu nr. 10
Colegiul German „Goethe” PRE PRI GIM LIC TEO 1 Str. Stanislav Cionschi nr. 17
Colegiul Național „Aurel Vlaicu” LIC TEO LIC VOC 1 Str. Stephan Ludwig Roth nr. 1
Colegiul Național „Ion Neculce” GIM LIC TEO 1 Str. Ion Neculce nr. 2
Liceul Teoretic „Jean Monet” PRE PRI GIM LIC TEO 1 Str. Jean Monet nr. 2
Liceul Teoretic „C-tin Brâncoveanu” LIC TEO 1 Str. Pajura nr. 9
Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” PRI GIM LIC TEO 1 B-dul. Ion Mihalache nr. 126
Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” PRI GIM LIC TEO 1 Calea Griviței nr. 56
Liceul Teoretic „Alexandru Vlahuță” PRI GIM LIC TEO 1 Str. Școala Floreasca nr. 5
Liceul Teoretic Bilingv „Miguel de Cervantes” PRI GIM LIC TEO 1 Calea Plevnei nr. 38-40
Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza” GIM LIC VOC 1 Str. G-ral Berthelot nr. 56-58
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” PRI GIM LIC VOC 1 Str. Gheorghe Manu nr. 30
Liceul Greco-Catolic „Timotei Cipariu” PRE PRI GIM LIC TEO LIC VOC 1 Str. Bucegi nr. 97
Liceul Teoretic „George Călinescu” LIC TEO 1 Str. Biserica Amzei nr. 20-24
Colegiul Economic „V. Madgearu” LIC TEH 1 B-dul Dacia nr. 34
Colegiul Tehnic „Media” PROF LIC TEH LIC TEO LIC VOC POS 1 Str. Jiului nr. 163
Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița” PROF LIC TEH LIC VOC LIC TEO POS 1 Calea Griviței nr. 363
Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu” PROF LIC TEH LIC TEO LIC VOC POS 1 Calea Giulești nr. 10
Colegiul Tehnic de Arhitectură și Lucrări Publice „Ioan N. Socolescu” LIC TEH LIC VOC LIC TEO 1 Str. Occidentului nr. 12
Colegiul Tehnologic „Viaceslav Harnaj” PROF LIC TEH 1 B-dul Ficusului nr. 20-26
Colegiul Tehnic de Aeronautică „Henri Coandă” PROF LIC TEH LIC TEO POS 1 B-dul Ficusului nr. 44
Colegiul Tehnic „Mircea cel Bătrân” PROF LIC TEH POS 1 Str. Feroviarilor nr. 37
Colegiul Tehnic Feroviar „Mihai I” GIM-SP LIC TEH LIC TEO LIC VOC 1 Str. Butuceni nr. 10
Liceul „Dimitrie Paciurea” LIC VOC LIC TEO 1 Str. Băiculești nr. 29
Colegiul Național „Mihai Viteazul” LIC TEO 2 B-dul Pache Protopopescu nr. 62
Colegiul Național „Cantemir Vodă” GIM LIC TEO 2 Str. Viitorului nr. 60
Colegiul Național „Spiru Haret” GIM LIC TEO 2 Str. Italiană nr. 17
Colegiul Național „Iulia Hasdeu” LIC TEO 2 B-dul Ferdinand I nr. 91
Colegiul Național „Emil Racoviță” PRI PRI-SP GIM GIM-SP LIC TEO LIC VOC 2 Șos. Mihai Bravu nr. 169
Colegiul Național „Victor Babeș” GIM LIC TEO 2 Șos. Fundeni nr. 254
Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” GIM LIC TEO 2 Str. Olari nr. 29-31
Liceul Teoretic „C.A. Rosetti” LIC TEO 2 Str. G. Garibaldi nr. 11
Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu” LIC TEO 2 Str. Popa Lazăr nr. 8A
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” PRI GIM LIC TEO 2 Șos. Pantelimon nr. 355
Liceul Teoretic Bilingv „Ita Wegman” PRI GIM LIC TEO 2 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 3
Școala Centrală PRI GIM LIC TEO 2 Str. Icoanei nr. 3-5
Liceul Teoretic „Ady Endre” PRE PRI GIM LIC TEO 2 B-dul Ferdinand I nr. 89
Liceul Teoretic Waldorf RE, PRI GIM LIC TEO 2 Str. Sld. Savu Marin nr. 29
Liceul Teoretic „Traian” GIM-SP LIC TEO LIC TEH LIC VOC 2 Str. Galavani Luigi nr. 20
Colegiul Economic „A.D. Xenopol” LIC TEH POS 2 Str. Traian nr. 165
Colegiul Economic „Hermes” LIC TEH POS 2 Calea Moșilor nr. 152
Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau” PROF LIC TEH, , LIC VOC POS 2 Str. Dimitrie Pompeiu nr. 3
Liceul Tehnologic „Sfântul Pantelimon” GIM-SP LIC TEH LIC TEO LIC VOC 2 Str. Hambarului nr. 12A
Liceul Tehnologic „Nikola Tesla” PROF LIC TEH LIC TEO POS 2 Șos. Pantelimon nr. 25
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” LIC TEH POS 2 B-dul Dimitrie Pompeiu nr. 1
Liceul Tehnologic „Ion I.C. Brătianu” PROF LIC TEH 2 Str. Popa Lazăr nr. 8A
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” PROF LIC TEH LIC TEO POS 2 B-DUL Basarabia nr. 47
Liceul Tehnologic Special „Regina Elisabeta” PROF LIC TEH LIC TEO POS/SPE 2 Str. Vatra Luminoasă nr. 108
Liceul Tehnologic Special Nr. 3 PRI GIM PROF LIC TEH LIC TEO/SPE 2 Str. Austrului nr. 37
Colegiul Național „Matei Basarab” LIC TEO 3 Str. Matei Basarab nr. 32
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” LIC TEO 3 Aleea Barajul Dunării nr. 5
Liceul Teoretic „Dante Aligheri” PRI GIM LIC TEO 3 Aleea Fuiorului nr. 9
Liceul Teoretic „Benjamin Franklin” LIC TEO LIC VOC 3 Str. Pictor Gh. Tătărascu nr. 1
Liceul Teoretic „Nichita Stănescu” PRI GIM LIC TEO 3 Str. Lucrețiu Pătrășcanu nr. 12
Liceul Teoretic „Decebal” PRI GIM LIC TEO 3 B-dul Energeticienilor nr. 9-11
Liceul Teoretic Baptist „Logos” LIC VOC 3 B-dul Theodor Pallady nr. 26
Școala Superioară Comercială „Nicolae Kretzulescu” LIC TEH POS 3 Str. Hristo Botev nr. 17
Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” PROF LIC TEH LIC TEO POS 3 B-dul Theodor Pallady nr. 26
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” PROF LIC TEH LIC VOC POS 3 B-DUL Nicolae Grigorescu nr. 12
Colegiul Tehnic „Mihai Bravu” PROF LIC TEH LIC TEO POS 3 Șos. Mihai Bravu nr. 428
Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” PROF LIC TEH POS 3 B-DUL Basarabia nr. 256
Liceul Tehnologic „Elie Radu” PROF LIC TEH LIC VOC 3 B-DUL Energeticienilor nr. 5
Liceul Tehnologic „Theodor Pallady” PROF LIC TEH LIC TEO POS 3 B-DUL Theodor Pallady nr. 250
Colegiul Național „Mihai Eminescu” PRI GIM LIC TEO 4 Str. George Enescu nr. 2
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” LIC TEO 4 Calea Șerban Vodă nr. 167
Colegiul Național „Ion Creangă” LIC TEO 4 Str. Cuza-Vodă nr. 51
Colegiul Național „Octav Onicescu” LIC TEO LIC VOC 4 Str. Trivale nr. 29
Colegiul Tehnic „Miron Nicolescu” PROF LIC TEH LIC TEO LIC VOC 4 B-dul Metalurgiei nr. 89
Colegiul Tehnic „Petru Rareș” PRI GIM PROF LIC TEH LIC TEO POS 4 Str. V.V. Stanciu nr. 6
Liceul de Coregrafie „Floria Capsali” GIM LIC VOC 4 Str. Căpitan Preotescu nr. 9
Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” PRI GIM LIC VOC 4 Str. Principatele Unite nr. 63
Liceul Tehnologic de Metrologie „Traian Vuia” LIC TEH LIC TEO 4 Șos. Vitan Bârzești nr. 11
Liceul Tehnologic „Dacia” PROF LIC TEH LIC TEO POS 4 Str. Căp. Grigore Marin nr. 42-44
Liceul Tehnologic „Mircea Vulcănescu” LIC TEH 4 Str. Izvorul Crișului nr. 4
Liceul Teologic Adventist „Ștefan Demetrescu” LIC VOC LIC TEO 4 Șos. Vitan Bârzești nr. 11
Colegiul Romano-Catolic „Sfântul Iosif” PRI GIM LIC VOC LIC TEO POS 4 Șos. Olteniței nr. 3-7
Liceul Teologic Penticostal „Emanuel” LIC VOC 4 Str. Cuza-Vodă nr. 116
Seminarul Teologic Ortodox LIC VOC POS 4 Str. Radu Vodă nr. 24A
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” GIM LIC TEO 5 B-dul Regina Elisabeta nr. 48
Colegiul Economic „Viilor” PROF LIC TEH 5 Șos. Viilor nr. 38
Colegiul Tehnic Energetic LIC TEH LIC TEO POS 5 Aleea Podul Giurgiului nr. 5
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc” PRE PROF LIC TEH 5 Str. Spătaru Preda nr. 16
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” LIC TEH LIC TEO 5 Calea Șerban Vodă nr. 280
Liceul Teoretic „Ștefan Odobleja” PRI GIM LIC TEO 5 Str. Dornească nr. 7A
Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu” PRI GIM LIC TEO 5 Calea Rahovei nr. 311
Liceul Teoretic „Ion Barbu” PRI GIM LIC TEO 5 Str. Nabucului nr. 18
Liceul Tehnologic „Dimitrie Gusti” PROF LIC TEH LIC TEO 5 Str. Samuil Vulcan nr. 8
Colegiul Național „Elena Cuza” PRI GIM LIC TEO LIC VOC 6 Str. Peștera Scărișoara nr. 1
Colegiul Tehnic „Petru Maior” PROF LIC TEH LIC TEO 6 B-dul Timișoara nr. 6
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații „Gheorghe Airinei” PROF LIC TEH LIC TEO LIC VOC POS 6 Str. Romancierilor nr. 1
Liceul Teoretic „Marin Preda” PRI GIM LIC TEO 6 Str. Rusetu nr. 17
Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu” LIC TEO 6 B-dul Iuliu Maniu nr. 15
Colegiul Național „Grigore Moisil” GIM LIC TEO 6 B-dul Timișoara nr. 33
Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu” PRI GIM LIC TEO 6 Str. Valea lui Mihai nr. 6
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” GIM PROF LIC TEH 6 Str. Peștera Dâmbovicioarei nr. 12
Colegiul Tehnic „Carol I” PROF LIC TEH LIC TEO POS 6 Str. Porumbacu nr. 52
Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu” PROF LIC TEH LIC TEO LIC VOC POS 6 B-dul Iuliu Maniu nr. 381-391
Liceul Tehnologic „Petru Poni” LIC TEH LIC TEO POS 6 B-dul Preciziei nr. 18
Liceul cu program sportiv „Mircea Eliade” GIM-SP LIC VOC LIC TEO 6 Splaiul Independenței nr. 315-317
Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu” PRI GIM LIC TEH 6 Aleea Poiana Muntelui nr. 1
Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” PROF LIC TEH LIC TEO POS 6 Aleea Pravat nr. 24

NoteModificare

  1. ^ „Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB)”. Accesat în .