Lista orașelor din Letonia

articol-listă în cadrul unui proiect Wikimedia

Aceasta este lista orașelor după mărime din Letonia.

Locul
  
denumirea
letonă
denumirea
germană
Populație
Recensământ 1989
Populație
Recensământ 2000
Populație
apreciată: 2009
Unitate administrativă

Întemeiat
anul
Privilegiu de oraș
anul
1. Rīga Riga 910.445 764.329 711.789 Riga 1201 1225
2. Daugavpils Dünaburg 124.910 115.265 105.520 Daugavpils 1275 1582
3. Liepāja Libau 114.486 89.448 84.492 Liepāja 1253 1625
4. Jelgava Mitau 74.105 63.652 66.120 Jelgava 1225 1573
5. Jūrmala Riga-Strand 60.600 55.718 55.061 Jūrmala 1959 1959
6. Ventspils Windau 50.646 43.928 43.098 Ventspils 1290 1378
7. Rēzekne Rositten 42.477 39.233 35.680 Rēzekne 1285 1773
8. Jēkabpils Jakobstadt 30.865 27.871 26.713 Jēkabpils 1237 1670
9. Valmiera Wolmar 29.190 27.752 27.339 Valmiera 1283 1323
10. Ogre Ogershof 29.656 26.573 26.167 Ogres novads 1206 1928
11. Tukums Tuckum 21.439 18.886 19.904 Tukuma novads 1253 1795
12. Cēsis Wenden 21.123 18.732 17.844 Cēsu novads 1206 1323
13. Salaspils Kirchholm 18.111 18.121 18.084 Salaspils novads 1186 1993
14. Kuldīga Goldingen 14.225 13.678 12.892 Kuldīgas novads 1242 1378
15. Olaine Olai 14.989 12.952 12.719 Olaines novads 1939 1967
16. Saldus Frauenburg 12.330 12.581 12.353 Saldus novads 1253 1917
17. Talsi Talsen 13.031 12.374 11.059 Talsu novads 1231 1917
18. Dobele Doblen 15.023 11.553 11.104 Dobeles novads 1254 1917
19. Krāslava Kreslau 12.434 11.412 10.400 Krāslavas novads necunoscut 1923
20. Bauska Bauske 11.684 10.840 10.044 Bauskas novads 1443 1609
21. Ludza Ludsen 11.853 10.822 9.614 Ludzas novads 1177 1777
22. Sigulda Segewold 11.074 10.727 10.760 Siguldas novads 1207 1928
23. Līvāni Livenhof 12.263 10.368 9.095 Līvānu novads 1533 1926
24. Gulbene Schwanenburg 10.346 9.629 9.048 Gulbenes novads 1224 1928
25. Madona Madohn 9.975 9.553 8.915 Madonas novads 1461 1926
26. Alūksne Marienburg 10.913 9.482 9.164 Alūksnes novads 1284 1920
27. Limbaži Lemsal 9.985 9.237 8.629 Limbažu novads 1223 1385
28. Aizkraukle Ascheraden 10.100 9.099 8.540 Aizkraukles rajons 1211 1967
29. Preiļi Prely 9.421 8.909 8.106 Preiļu novads 1250 1928
30. Balvi Bolwen 9.340 8.655 7.952 Balvu novads 1224 1928
31. Valka Walk 8.230 6.782 6.191 Valkas novads 1286 1584
32. Smiltene Smilten 6.393 6.287 5.811 Smiltenes novads 1427 1920
33. Aizpute Hasenpoth 6.199 5.799 5.298 Aizputes novads 1253 1378
34. Lielvārde Lennewarden 4.823 5.264 7.107 Lielvārdes novads 1201 1992
35. Grobiņa Grobin 4.583 4.326 4.218 Grobiņas novads 854 1695
36. Vangaži Wangasch 4.366 4.138 4.042 Inčukalna novads sec. XVII 1991
37. Pļaviņas Stockmannshof 4.415 4.073 3.697 Pļaviņu novads 1561 1927
38. Viļāni Welonen 4.680 4.049 3.595 Viļānu novads 1495 1928
39. Baloži Rollbusch 4.050 3.967 5.225 Ķekavas novads 1947 1991
40. Rūjiena Rujen 3.982 3.744 3.529 Rūjienas novads 1461 1920
41. Kandava Kandau 4.631 3.697 3.997 Kandavas novads 1253 1917
42. Brocēni Berghof 3.724 3.588 3.515 Brocēnu novads 1528 1992
43. Salacgrīva Salismünde 3.481 3.527 5.865 Salacgrīvas novads 1215 1928
44. Ikšķile Uexküll 3.445 3.469 4.002 Ikšķiles novads 1185 1992
45. Saulkrasti Neubad 3.418 3.277 6.243 Saulkrastu novads 1823 1991
46. Auce Alt-Autz 3.347 3.216 3.934 Auces novads 1667 1924
47. Ilūkste Illuxt 3.275 2.983 2.917 Ilūkstes novads 1550 1917
48. Dagda Dagden 3.325 2.820 2.504 Dagdas novads sec. XVII 1992
49. Skrunda Schrunden 5.235 2.737 3.798 Skrundas novads 1253 1996
50. Kārsava Karsau 3.110 2.722 2.342 Kārsavas novads 1770 1928
51. Priekule Prökuls 3.834 2.625 2.443 Priekules novads 1483 1928
52. Ķegums Keggum 2.148 2.441 2.525 Ķeguma novads 1936 1993
53. Varakļāni Warkland 2.798 2.413 2.142 Varakļānu novads 1483 1928
54. Jaunjelgava Friedrichstadt 2.417 2.400 2.388 Jaunjelgavas novads 1450 1647
55. Viesīte Eckengrafen 2.602 2.225 2.708 Viesītes novads 1890 1928
56. Kalnciems Kalnzeem/
Kalnzehm
2.845 2.165 2.513 Jelgavas novads sec. XVI 1991
57. Ape Hoppenhof 1.637 2.088 1.760 Apes novads 1420 1928
58. Baldone Baldohn 2.058 2.084 5.742 Baldones novads 1648 1991
59. Stende Stenden 2.134 2.012 1.942 Talsu novads 1288 1991
60. Lubāna Luban 2.114 1.974 1.898 Lubānas novads sec. XIII 1992
61. Zilupe Rosenau 2.441 1.953 1.794 Zilupes novads 1900 1931
62. Cesvaine Seßwegen 1.970 1.864 3.295 Cesvaines novads 1209 1991
63. Viļaka Marienhausen 2.152 1.850 1.572 Viļakas novads 1293 1945
64. Seda Sedde 2.239 1.830 1.621 Strenču novads 1952 1991
65. Mazsalaca Salisburg 2.105 1.751 2.236 Mazsalacas novads 1528 1928
66. Strenči Stackeln 2.222 1.640 1.362 Strenču rajons 1889 1928
67. Sabile Zabeln 1.790 1.626 1.453 Talsu novads 1253 1917
68. Aloja Allendorf 1.565 1.553 2.487 Alojas novads 1449 1992
69. Valdemārpils Saßmacken 1.581 1.489 2.749 Talsu novads 1582 1917
70. Līgatne Ligat 1.767 1.475 1.201 Līgatnes novads sec. XVII 1993
71. Aknīste Oknist 1.488 1.352 1.819 Aknīstes novads 1298 1991
72. Ainaži Haynasch/
Hainasch
1.257 1.315 1.603 Salacgrīvas novads 1564 1926
73. Staicele Staizel 1.380 1.209 1.936 Alojas novads 1846 1992
74. Pāvilosta Paulshafen 1.299 1.205 1.133 Pāvilostas novads 1230 1991
75. Piltene Pilten 1.193 1.135 1.728 Ventspils novads 1295 1557
76. Subate Subbath 1.041 935 1.157 Ilūkstes novads 1570 1917
77. Durbe Durben 389 467 1.037 Durbes novads 1261 1893

Vezi și

modificare

Legături externe

modificare