Literatura Greciei antice

Istoria literaturii
Literatura timpurie
Literatură înainte de sec. XIII
Literatură indiană
Literatură sanscrită
Literatură chineză
Literatură greacă
Literatură latină
Literatură persană

Literatura Greciei Antice este totalitatea operelor scrise în limba greacă veche din Epoca Arhaică până în perioada Imperiului Bizantin. Este una dintre ramurile culturale fundamentale pentru a defini civilizația elină, cea a Greciei vechi în contextul cultural și literar universal.


Perioada arhaicăModificare

Grecia prehomerică

Cele mai vechi cântece epice și lirice ale grecilor

Poezia epică și eroică în epoca arhaică

Homer

Poezia genealogică și didactică. Hesiod

Speciile poeziei epice din secolul al VI-lea î.Hr.

Începuturile prozei (secolele VI-V î. Hr.)

Începuturile poeziei lirice

Poezia lirică în secolul al VII-lea

Lirica corală în secolul al VI-lea și în prima jumătate a secolului al V-lea î.Hr.

Lirica monodică în secolul al VI-lea î.Hr.


Perioada clasicăModificare

Secolul al V-lea î.Hr.

Începuturile dramei grecești

Tragedia greacă în secolul al V-lea î.Hr.

Comedia veche. Trecerea spre comedia medie

Proza în epoca clasică

Secolul al IV-lea î.Hr.

Istoriografia

Elocința

Filosofia

Școlile socratice

Școala peripatetică veche

Poezia

Tragedia

Comedia

Perioada elenisticăModificare

Centre de cultură elenistică

Poezia alexandrină

Poezia bucolică

Epigrama

Poezia dramatică

Elegia

Poezia didactică și epică

Istoriografa elenistică

Filosofia

Stoicismul

Epicureismul

Scepticismul

Filologia alexandrină

Perioada romanăModificare

Tratate de retorică

Filosofia morală

Istoriografia

Geografia

Sofistica

Romanul grec

Poezia

Filosofia. Neoplatonismul

Perioada bizantină (secolele VI-XV e.n.)Modificare

Literatura creștină


Bibliografie generalăModificare

Istorii literare

  • Barbu, Nicolae, Valori umane în literatura greacă, ELU, București, 1968
  • Cantarella, R., La letteratura greca classica, Col. "La letterature del mondo", Sansoni, Florența, 1965
  • Fränkel, H., Wege und Formen frühgriechisches Denkens. Literarische und philosophiegeschitliche Studien ed.3, Beck, München, 1962
  • Marinescu-Himu, Maria, Adelina Piatkowski, Istoria literaturii eline, Editura Științifică, București, 1972

Studii

  • Cizek, Eugen, Evoluția romanului antic, Editura Univers, București, 1970
  • Grimal, Pierre, Romans grec et latins, "Bibliothèque de la Pléiade", Gallimard, Paris, 1958

Legături externeModificare