Marea Bănie de Craiova

Apărută in ultimele decenii ale secolului al XV-lea, Marea Bănie de Craiova a devenit într-un timp relativ scurt cea de-a doua instituție politică a țării ca importanță, după domnie. Este o instituție preluată din mediul unguresc (este întâlnită în sec. XIII-XIV în Ungaria și Croația). Odată cu ridicarea lui Mircea cel Bătrân ca domn, Marele Ban preia pentru teritoriul Olteniei atribuțiile domniei (guvernare), dispunând și de o cancelarie în cadrul căreia se redactează acte după forma celor domnești. Astfel titlul de Mare Ban al Craiovei însemna cea mai înaltă dregătorie, Banul Craiovei fiind în perioada medievală al doilea om în stat după domnitorul Țării Românești.

În a doua jumătate a secolului al XVI-lea, Marea Bănie cunoaște un moment de criză datorat îndeosebi tentativelor agresive ale turcilor pentru instaurarea unei dominații efective in Țara Românească. Marea Bănie ajunge din nou o instituție de prim ordin în timpul lui Mihai Viteazul.

  1233 Luca
  1243 Ștefan
  1247-1254 Ioan
  1255 Pósa Csák
  1257-1261 Ștefan
  1262 Ștefan
  1263-1267 Laurențiu
  1268 Ugrin
  1268 Alexandru
  1269 Laurențiu
  1270 Ponit
  1270-1271 Laurențiu
  1271-1272 Paul
  1272 Laurențiu
  1272 Albert
  1273 Paul
  1273 Laurențiu
  1274 Paul
  1274-1275 Ugrin
  1275 Micu
  1275 Paul
  1275 Reinauld
  1276-1279 Micu
  1277-1278 Paul
  1279 Laurențiu
  1280-1283 Timotei
  1284-1286 Mako
  1287-1289 Rafael
  1290-1293 Laurențiu
  1294-1296 Solymosi Posa
  1297-1299 Ladislau Rátholti
  1299-1308 Andrei Tárnok
  1309-1314 vacant
  1314-1318 Dominic Cernea
  1319-1323 Ladislau Rátholti
  1323-1329 Daniel Szécsi
  1324 Paul
  1330-1335 vacant
  1341 Szécsi Denis
  1342-1349 Losonci
  1350-1355 Nicolae Szécsi
  1355-1359 Lațcu Denis
  1359-1387 vacant
  1387 Ladislau
  1387-1388 Ștefan
  1388-1390 Ioan Kaplan
  1390-1391 Nicolae Perényi
  1392 Gerebenci Szemere
  1392-1393 Ditrău Bebek
  1393-1408 vacant
  1408-1409 Pipo de Ozora
  1409 vacant
  1419 Sigismund Losonci
  1428 Emeric Marcali
  1430-1435 Nicolae Redwitz
  1429-1435 vacant
  1435 Ladislau Jakubek
  1436-1439 Tallóci Francisc
  1439-1445 Iancu de Hunedoara
  1445-1446 Blaziu
  1447-1454 Miklós
  1449 Vasile de Cerna (vice-ban)
  1452-1454 Petru
  1455-57 vacant
  1458 Vlad și Grigore Bethlen
  1459-1460 vacant
  1460 Ladislau Doczi
  1462-1463 Nicolae
  1464-1466 vacant
  1466 Ioan Pongracz
  1467 vacant
  1467 Ștefan și Mihai de Mâtnic
  1468-1471 vacant
  1471-1478 Emeric Hédervári
  1478 Ioan Dominic Bethlen


  1478 vacant
  1479 Ambrozie și George Szenthelsebethi
  1479 Bartolomeu Pathócsy
  1480-1483 Francisc Haraszti
  1483-1489 Francisc Haraszti și Andrei Szokoly
  1490 Emeric Ozora
  1491 Pipo și Andei Dánfy
  1491-1492 Francisc Haraszti
  1492-1494 George și Filip Balassa de Ciula
  1495-1502 Petru Măcicaș
  1503 Barnaba Bela
  1503 Ioan Gărliște
  1504-1508 Ioan și Bela Gârliște;
  1508-1513 Mihai și Barnaba
  1514 Ioan
  1515-1516 Nicolae
  1517-1518 vacant
  1519 Bela Barnabas
  1520-1521 Nicolae Gârliște
  1522-1524 Ioan Kallay

Denumirea de "vacant" al autoritatii baniei de Severin, marcheaza stapânirea valahă a domnilor munteni. Ordinul Dragonului

Vezi și

modificare