Membrana nucleară reprezintă o membrană dublă (formate din două bistraturi lipidice asemănătoare ca și compoziția membranei celulare), prezentă la toate celulele eucariote, cu rol de protecție a nucleoplasmei și a informației genetice din nucleu. Aceasta este prevăzută cu numeroși pori, cu rol în transportul substanțelor necesare în nucleu, și a ARNului.

Spațiul intermembranar (între membrana exterioară și membrana interioară) se numește spațiu perinuclear și comunică cu interiorul reticulului endoplasmatic.

Celulele prokariote nu au membrană nucleară informația.

Membrana exterioară modificare

Membrana exterioară se continuă cu membrana Reticulului Endoplasmatic.

Membrana interioară modificare

Are pe interiorul ei lamina ce îi asigură susținere și aderență cromatinei la membrana nucleară.