Metamorfoza este un proces biologic de transformare prin care trec unele animale după naștere, dezvoltându-se de la forma de tinerețe (la insecte,de larvă) la cea din stadiul de adult, printr-o schimbare evidentă și destul de rapidă a înfățișării sale, prin creșterea și diferențierea celulelor, inclusiv organe sexuale de adult. Unele insecte, amfibieni, moluște și crustacee suferă metamorfoze care sunt de obicei (dar nu în toate cazurile) însoțite și de o schimbare a habitatului sau a comportamentului. Schimbările multiple ce apar în cadrul metamorfozei sunt controlate de organismele respective, prin hormoni.

În timpul metamorfozei unele caractere se accentuează și se păstrează la adult, alte caractere dispar. Caracterele larvelor tinere care se păstrează la adult se numesc imaginipetale, iar cele care dispar imaginifugale. Caracterele imaginifugale sunt de două feluri: paleogenetice (arhaice sau străvechi din punct de vedere filogenetic) și coenogenetice (caractere noi, dobândite secundar în stadiile tinere larvare, în funcție de modul lor de viață).