În cinematica corpului solid rigid din cadrul fizicii, mișcarea plană reprezintă mișcarea de ansamblu a unui sistem la care toate punctele materiale (particulele componente ale sistemului) au vectorii viteză paralele cu un plan fix. De-a lungul unei drepte perpendiculare pe planul vitezele punctelor sistemului se reprezintă prin vectori echipolenți. Dacă se consideră în un sistem de referință cartezian ortogonal cu versorii corespunzători și , atunci vectorul viteză, echipolent cu vectorul viteză a oricărui alt punct al sistemului, se poate scrie sub forma:

Ținând cont de proprietatea că vectorul viteză este în orice moment tangent la traiectoria punctului material, rezultă că în cazul mișcării plane a unui corp rigid toate punctele sale se mișcă pe traiectorii paralele. Cunoașterea mișcării a unuia din punctele corpului, în condițiile în care forma geometrică a corpului este determinată, este suficientă pentru descrierea completă a mișcării întregului corp. Pentru acest tip de mișcare se aplică modelul puncului material.

Bibliografie Modificare

  • Iacob, Caius și alții: Dicționar de mecanică, Editura științifică și enciclopedică, București, 1980, (pag.320-321)