Modelul atomic este un model științific care încearcă să explice proprietățile, constatate experimental, ale atomului.

Pot fi împărțite în:

Primele modele atomice erau simple și reușeau să explice numai un număr mic de proprietăți; ele au fost înlocuite cu modele din ce în ce mai complexe, care reprezină mai corect realitatea. Astfel prin 1808, John Dalton, luând în considerație lucrările lui Lavoisier, a propus un model atomic care conțineau o idee de bază de la Democrit: materia este compusă din particule indivizibile. Modelul lui Dalton avea câteva principii:

- Atomul este o particulă extrem de mică, indivizibilă.

- Toți atomii unui element chimic sunt identici.

- Dacă două elemente chimice sunt diferite atunci și atomii lor sunt diferiți.

- Atomii unor elemente chimice diferite pot forma prin combinare compuși chimici, noi substanțe.

- Prin reacții chimice se pot forma noi substanțe, dar principiul lui Lavoisier rămâne totdeauna valabil.


Vezi șiModificare