Aceasta este pagina de documentație pentru Modul:Wikidata

Acest modul folosește pentru accesarea datelor din structurile de la Wikidata. Desigur, există {{#property:}} cu care se poate accesa o proprietate a itemului curent, dar de cele mai multe ori este nevoie de acțiuni mai complexe.

ConvențiiModificare

Funcțiile al căror nume începe cu get sunt dedicate formatelor și paginilor, și primesc ca argument un frame (care se transmite automat la apelul din pagini sau formate). Cele al căror nume începe cu find sunt dedicate celorlalte module, și primesc ca argumente direct valorile necesare. De regulă, cele din urmă doar extrag argumentele, apoi le apelează pe cele dintâi cu argumentele extrase.

Funcții exportateModificare

Funcție Argumente Comportament
descriptionIn

frame cuprinzând ca argumente:

 1. codul limbii
 2. id-ul itemului de Wikidata
Extrage descrierea unui item într-o limbă. Limba este specificată de primul argument și poate lipsi, caz în care se folosește limba wikiului; id-ul itemului poate lipsi, caz în care se folosește itemul asociat paginii curente.
labelIn

frame cuprinzând ca argumente:

 1. codul limbii
 2. id-ul itemului de Wikidata
Extrage eticheta unui item într-o limbă. Limba este specificată de primul argument și poate lipsi, caz în care se folosește limba wikiului; id-ul itemului poate lipsi, caz în care se folosește itemul asociat paginii curente.
getEntityId Extrage id-ul entității curente.
findLinkToItem
 • entityId - id-ul entității
 • capitalize - flag care cere scrierea cu inițială majusculă
 • feminine - flag care cere căutarea formei feminine
 • shortestAlias - flag care cere căutarea unei abrevieri
Creează un link către articolul despre o altă entitate decât cea în pagina în care ne aflăm. Se poate cere scrierea etichetei linkului cu inițială majusculă (dacă regulile gramaticale o impun — cazul în care linkul se pune la începutul unui titlu sau al unei fraze); în forma de feminin (de exemplu, pentru meserii, dacă ele sunt referite ca practicate de o femeie); sau cu cea mai scurtă variantă posibilă (dacă se dorește o abreviere). Oricare din ultimele trei flaguri poate lipsi, caz în care ele sunt considerate a avea valoarea false.
findLinkToItemWithLabelFromClaim
 • entityId - id-ul entității
 • capitalize - flag care cere scrierea cu inițială majusculă
 • propertyId - identifică proprietatea folosită pentru extragerea etichetei linkului
Ca și findLinkToItem, doar că generalizează modul de obținere a etichetei: se poate preciza o proprietate a entității de la care se va obține eticheta
findLinkToItemWithLabelFromAnyClaim
 • entityId - id-ul entității
 • capitalize - flag care cere scrierea cu inițială majusculă
 • propertyIdsTable - listă de proprietăți folosite pentru extragerea etichetei linkului
Ca și findLinkToItemWithLabelFromClaim, doar că generalizează și mai mult modul de obținere a etichetei: se poate preciza o listă de proprietăți ale entității care sunt verificate pe rând până se găsește una care are o valoare
printSnak
 • snak - elementul din structura Wikidata
Afișează un „snak” (element polimorf din structura de date de la Wikidata). Este utilă atunci când într-un modul se procesează date preluate în mod direct din structurile de date de la Wikidata. Acest snak poate fi o dată calendaristică, id-ul unui alt item Wikidata, un șir de caractere etc. Funcția ia decizia a ce afișează în funcție de tipul snakului.
outputReferences Creează note de subsol conținând referințele bibliografice asociate unei afirmații. Notele de subsol sunt evitate dacă referința este către un alt proiect Wikipedia. Numele refului se calculează automat pentru a putea fi reutilizat de la o instanță la alta.
getValueList
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table format din toate valorile cu rang de la normal în sus pentru proprietatea și entitatea specificată.
printTimestampForClaim Întoarce, între paranteze, datele temporale asociate afirmației:
 • simpla specificare a datei dacă e dată prin proprietatea P585 (point in time)
 • „din” urmat de specificarea datei dacă este definită doar proprietatea P580 (start time)
 • „până la” urmat de specificarea datei dacă este definită doar proprietatea P582 (end time)
 • specificarea datelor date de proprietățile P580 și P582 separate de en-dash (–) dacă sunt definite ambele
getTimestampedValueList
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table format din valorile pe care le-ar returna funcția getValueList, fiecare urmată de valoarea pe care ar returna-o, pentru fiecare, funcția printTimestampForClaim apelată cu claimul asociat fiecăreia.
getValueListWithSeparator Un frame, având pe prima poziție separatorul, pe a doua id-ul de proprietate și pe a treia id-ul de entitate Returnează o listă ale cărei elemente sunt separate prin separatorul specificat, elementele fiind valorile pe care le-ar returna funcția getValueList apelată cu id-urile de proprietate și entitate specificate.
_getValueListWithSeparator Ca și getValueListWithSeparator, doar că primește direct table-ul de argumente, nu frame-ul Ca și getValueListWithSeparator.
getTimestampedValueListWithSeparator Un frame, având pe prima poziție separatorul, pe a doua id-ul de proprietate și pe a treia id-ul de entitate Returnează o listă ale cărei elemente sunt separate prin separatorul specificat, elementele fiind valorile pe care le-ar returna funcția getTimestampedValueList apelată cu id-urile de proprietate și entitate specificate.
_getTimestampedValueListWithSeparator Ca și getTimestampedValueListWithSeparator, doar că primește direct table-ul de argumente, nu frame-ul Ca și getTimestampedValueListWithSeparator.
getEntityIdsList
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table conținând id-urile de entitate, cu rank cel puțin normal, către care trimite proprietatea specificată a entității specificate.
getBestEntityIdsList
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table conținând id-urile de entitate, cu rank cel mai mare, către care trimite proprietatea specificată a entității specificate.
findClaimsForProperty
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table conținând claimurile pure ce reprezintă afirmațiile asociate proprietății specificate a entității specificate.
findBestClaimsForProperty
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table conținând claimurile pure ce reprezintă afirmațiile cu cel mai bun rang, asociate proprietății specificate a entității specificate.
findSortedClaimsForProperty
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
Întoarce un table conținând claimurile pure ce reprezintă afirmațiile asociate proprietății specificate a entității specificate, sortate în funcție de calificatorul end time (P580) asociat lor.
findQualifierValueListForClaim Întoarce un table conținând reprezentarea valorilor asociate calificatorului specificat pentru claimul specificat.
getQualifierValue Un frame conținând în tabelul args, în ordine, id-ul proprietății și id-ul calificatorului Întoarce reprezentarea tuturor calificatorilor cu id-ul specificat pentru proprietatea cu id-ul specificat a entității curente. Calificatoarele sunt separate prin virgulă și spațiu.
getRawValue Un frame având pe prima poziție a tabelului args valoare id-ului proprietății. Întoarce reprezentarea dată de funcția formatPropertyValues a entitătii curente, apelată cu id-ul de proprietate specificat.
getRawQualifierValue Un frame având pe prima poziție a tabelului args valoare id-ului proprietății și pe a doua id-ul unui calificator. Întoarce reprezentarea simplă a valorii (dacă valoarea este id-ul unui alt element, aceasta este labelul acelui element) tuturor calificatoarelor cu id-ul specificat ale id-ului proprietății cu id-ul specificat a entității curente. Reprezentările sunt separate prin virgulă.
findDateValues
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
Întoarce un table ale cărui elemente sunt la rândul lor table-uri reprezentând datele cu rangul cel mai bun asociate proprietății cu id-ul specificat al entității cu id-ul specificat. Proprietățile fiecărui element din table-ul ce reprezintă data sunt:
 • day - ziua din lună
 • month - luna din an, întreg între 1 și 12
 • year - anul, poate fi valoare negativă pentru datele dinaintea erei noastre
 • claim - claimul brut asociat datei, pentru eventuale procesări ulterioare
 • precision - precizia, în codificarea Wikidata
 • calendarmodel - modelul calendarului, ca URL de entitate
getDateValue Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de proprietate, pe a doua id-ul de entitate (nil înseamnă entitatea curentă), pe a treia un format de dată (implicit dmy) și pe a patra un sufix pentru datele dinaintea erei noastre Întoarce o listă a datelor cu rang cel puțin normal asociate id-ului de proprietate și id-ului de entitate specificate, formatate după cum specifică formatul de dată și sufixul, separate prin virgulă și spațiu.
pageId Întoarce id-ul din Wikidata al elementului asociat paginii curente
getPreferredValue Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de proprietate și pe a doua id-ul de entitate (nil înseamnă entitatea curentă) Întoarce, separate prin virgulă, valorile cu rang preferred pentru entitatea și proprietatea specificate.
ViewSomething Un frame conținând în tabelul args o serie de elemente care împreună constituie o cale de urmat prin modelul de date de la Wikidata Întoarce data existentă pe calea specificată.
Dump Un frame conținând în tabelul args o serie de elemente care împreună constituie o cale de urmat prin modelul de date de la Wikidata Întoarce datele existente pe calea specificată; dacă datele sunt un tabel, el se expandează și se afișează toate datele din el. Funcția este de folosit pentru debug și pentru analiză
findOneValue
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității sau însăși entitatea; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
Returnează o singură valoare din cele cu rangul cel mai înalt cu referințele corespunzătoare pentru o proprietate specificată, împreună cu note de subsol care reprezintă referințele bibliografice. Se apelează din alte module.
findOneValueNoRef
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității sau însăși entitatea; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
Același lucru ca findOneValue, dar fără referințe bibliografice.
getOneValue Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de proprietate și pe a doua id-ul de entitate (nil înseamnă entitatea curentă) Returnează o singură valoare din cele cu rangul cel mai înalt cu referințele corespunzătoare pentru o proprietate specificată, împreună cu note de subsol care reprezintă referințele bibliografice.
getOneValueNoRef Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de proprietate și pe a doua id-ul de entitate (nil înseamnă entitatea curentă) Același lucru ca getOneValue, dar fără referințe bibliografice.
getLatestQualifierDateValueForOneProperty Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de proprietate și pe a doua id-ul qualifierului Returnează valoarea cea mai recentă a qualifierului specificat pentru proprietea specificată a entității curente
findLatestQualifierDateValueForOneProperty
 • propertyId - id-ul proprietății
 • qualifierId - id-ul qualifierului
Același lucru ca și getLatestQualifierDateValueForOneProperty, doar că de apelat din alte module
getReferenceForOneProperty Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul proprietății Returnează un text ce conține referința pentru o proprietate a entității curente; de apelat din formate
findLabel
 • entityId - id-ul entității
 • lang - codul limbii
Returnează labelul unei entități în limba specificată; dacă nu se găsește, atunci se încearcă în limba wikiului și apoi în limba engleză
getLabel Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de entitate (nil înseamnă entitatea curentă) și pe a doua codul limbii Ca și findLabel, dar apelabil din formate sau pagini
findBestValues
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entity - id-ul entității sau însăși entitatea; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
Returnează o listă a valorilor cu rangul cel mai înalt cu referințele corespunzătoare pentru o proprietate specificată. Apelabil din module.
getBestValuesWithSeparator Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție un separator, pe a doua id-ul proprietății și pe a treia id-ul de entitate (nil înseamnă entitatea curentă). Returnează valorile cu rangul cel mai înalt și cu referințele corespunzătoare pentru o proprietate specificată, despărțite prin separatorul specificat
findLanguageText
 • propertyId - id-ul de proprietate
 • langcode - codul limbii
 • entityId - id-ul de entitate
Întoarce labelul unei entități asociate proprietății specificate a entității specificate, în limba specificată; dacă nu se specifică entityId, se folosește entitatea curentă; dacă nu se specifică langcode, se caută întâi în limba wikiului și apoi în limba engleză
getLanguageText Un frame conținând în tabelul args pe prima poziție id-ul de proprietate, pe a doua codul limbii și pe a treia id-ul de entitate Același lucru ca și findLanguageText, doar că apelabilă din formate și pagini
findClaimForTimestamp
 • entityId - id-ul entității; dacă este nil, e vorba de entitatea curentă
 • propertyId - id-ul proprietății
 • timestamp - un obiect de tip dată (cu valori numerice corespunzătoare în câmpurile day, month, year, precision)
Claimul din entitatea specificată, corespunzător proprietății specificate, cu valori ale calificatorilor pentru proprietățile start time și end time care cuprind între ele data specificată de timestamp. Dacă timestamp lipsește, se returnează primul claim întâlnit cu rangul cel mai mare.
findOnlineLinks
 • onlinelinksprops - un table ce conține id-uri de proprietăți care să fie explorate în vederea extragerii de legături externe
 • entityId - id-ul entității
Un table ce conține legăturile web formatate cu tot cu titlu, pentru entitatea specificată
getOnlineLinks Un frame ce conține pe pozițiile numerice valorile proprietăților de căutat, iar pe poziția qid ID-ul entității asociate; dacă nu este precizat, se consideră entitatea asociată paginii curente Ca și findOnlineLinks, doar că lista este concatenată cu fiecare link pe câte o linie.
findTitleOfWork entityId - id-ul entității Titlul unei opere așa cum ar trebui afișat aici. Se caută, în ordine: eticheta în română, titlul în română, titlul în limba originară, eticheta în limba originară, eticheta în engleză
findTitlesOfWorksFromProperty
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității
Caută cu ajutorul funcției findTitleOfWork de mai sus titlurile unor opere listate în proprietatea specificată a entității specificate și le returnează ca intrări într-un table; titlurile sunt linkuri trimit spre articolul sau itemul wikidata corespunzător operei;
findBestValuesForLocalLanguage
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității
Returnează o listă a valorilor de cel mai mare rang asociate limbii române prin intermediul unui calificator cu proprietatea limba operei sau a denumirii (P407).
getBestValuesForLocalLanguageWithSeparator
 • sep - un separator
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității
ca mai sus, doar că apelabilă din format; primește mai întâi un separator și apoi id-urile
getTitleOfWorkFromPropertyWithSeparator Un frame ce conține următoarele argumente:
 • sep - un separator
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității
Ca și findTitlesOfWorksFromProperty, dar primește frame, returnează lista serializată cu separatori și cu titlurile italicizate
loadOneValueInChain Un număr teoretic nelimitat de argumente înlănțuite care descriu o cale prin structurile Wikidata. Implicit, punctul de început este elementul Wikidata asociat paginii curente. Dacă un argument este un ID de element Wikidata, atunci acela este stabilit ca punct de început. Dacă este un ID de proprietate, atunci se trece la valoarea proprietății respective pentru elementul curent. Dacă este un ID de proprietate precedat de _ atunci se trece la calificatorul asociat proprietății respective asociate snakului curent. În cele două cazuri din urmă se folosește la fiecare pas doar un singur snak, de rangul cel mai mare. Forma textuală a snakului final de pe lanț; nil dacă nu există date sau lanțul nu poate fi parcurs până la destinație
getOneValueInChain Ca și mai sus, doar că apelabil cu un frame Ca și mai sus
formatExternalLink Formatează o proprietate a cărei valoare este un link extern
 • pId - ID-ul de proprietate
 • qId - ID-ul de entitate
 • text - textul care să apară pe link în locul valorii proprietății
getFormattedExternalLink Ca și mai sus, apelabilă cu un frame Ca și mai sus, apelabilă cu un frame; pId poate fi dat ca primul parametru fără nume; qId poate fi dat ca al doilea parametru fără nume
findAnniversary
 • propertyId - id-ul proprietății
 • entityId - id-ul entității
 • step - un număr întreg reprezentând numărul de ani la care se consideră o aniversare
Întoarce numărul de ani trecuți de la evenimentul descris în proprietate dacă acesta este multiplu de step, 0 altfel
getAnniversary Ca și mai sus, doar că apelabil cu un frame Ca și mai sus