Nicolae Sava (n. 23 octombrie 1950, Neamț) este un poet român. Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Date biograficeModificare

Nicolae Sava s-a născut la 23 octombrie 1950, în loc. Vânători, județul Neamț. Studii liceale la Liceul Ștefan cel Mare și Liceul agroindustrial din Târgu Neamț.În prezent este redactor la ziarul Ceahlăul din Piatra Neamț.

Născut la 23 octombrie 1950 `n comuna V`n\tori-Neam]. Studii medii `ncepute la Liceul "{tefan cel Mare" [i terminate la Liceul "Agroindustrial" din T`rgu Neam]. A lucrat `n diverse meserii - c\r\midar, muncitor pe un [antier bucure[tean, profesor suplinitor de matematic\ (`n satul T`rpe[ti), hamal `n Portul Constan]a. Aici, la Constan]a, a publicat [i primele versuri, `n revista "Tomis", `n luna octombrie 1969. Din 1971 a lucrat la Autobaza de transporturi auto din T`rgu Neam], unde a de]inut, timp de 20 de ani, numeroase func]ii: taxator, impiegat de mi[care, controlor trafic auto, [ef de autogar\, tehnician salarizare, [ef de cadre. Din februarie 1990 este redactor la ziarul jude]ean "Ceahl\ul" din Piatra Neam].

Debuteaz\, gra]ie poetului Emil Brumaru, `n februarie 1981, `n suplimentul literar al ziarului "Sc`nteia tineretului", "Confluen]e", devenit ulterior Suplimentul Literar-Artistic al Sc`nteii Tineretului. Debutul editorial are loc `n "Caietul debutan]ilor 1980-1981" al Editurii "Albatros", cu un grupaj de poeme `n proz\ intitulat "Despre prietenie". ~n anul 1981 ia Premiul pentru debut al revistei SLAST. C`[tig\ concursul de debut `n volum de la Editura Junimea `n anul 1981, dar volumul premiat "Fericit precum mirele" este publicat abia `n 1984 (de[i anul de apari]ie al c\r]ii este 1983). Cartea de debut individual `n volum “Fericit precum mirele” ia premiul CC al UTC pentru poezie pe anul 1984. Cea de-a treia apari]ie editorial\ se produce tot la Editura "Junimea", `n anul 1989, cu volumul "Privighetoarea" (titlu ini]ial "Privighetoarea ars\", dar neacceptat de cenzur\).

Despre poezia lui Nicolae Sava au scris criticii literari Al. C\linescu, Val Condurache, Nicolae Ciobanu, Lucian Alexa, Dan Silviu Boerescu, Daniel Dimitriu, Mircea A. Diaconu, Dumitru Ion Denciu, Gheorghe Grigurcu, Cristian Livescu, Romul Munteanu, Al. Piru, Gabriel Rusu, Ion Rotaru, Ion Ro[ioru, Radu G. ]eposu, Alexandru }ion, Lauren]iu Ulici, Geo Vasile, poe]ii Adrian Alui Gheorghe, Ion Beldeanu, Emil Brumaru, Nichita Danilov, Gellu Dorian, Dumitru Chioaru, Danile Corbu, Nicolae Coande, Radu Florescu, Mihail G\l\]anu, Ion Tudor Iovian, Cezar Iv\nescu, Ioan Moldovan, Emil Nicolae, Nicolae Panaite, Cassian Maria Spiridon, Liviu Ioan Stoiciu, Ion V\dan. Fi[e ale scriitorului sau comentarii despre poezia sa apar [i `n volume `n unele dic]ionare, istorii literare sau volume de critica literara semnate de criticii literari Radu G. }eposu, Mircea A. Diaconu, Ion Rotaru, Gheorghe Grigurcu, Nicolae Oprea, Ion Bogdan Lefter, Marian Popa, Dumitru Micu.

Din februarie 1990 devine membru al Uniunii Scriitorilor [i membru al Uniunii Ziari[tilor Profesioni[ti din Romania. ~n 1995 public\ la Editura "Panteon" din Piatra Neam] volumul de poeme "Via]\ public\", iar `n 1997 la Editura "Axa" din Boto[ani, `n colec]ia "La steaua. Poe]i opzeci[ti", volumul "Proz\, domnilor, proz\!". I se acord\ pentru volumul "Via]\ public\" Premiul special al Festivalului interna]ional de poezie de la Sighetul Marma]iei `n 1996, iar pentru "Proz\, domnilor, proz\!" - Premiul Salonului interna]ional de carte de la Oradea `n anul 1998. Ultimul dintre volumele sale, “Insolen]a nop]ilor”, ap\rut `n 2004 la Editura “Axa”, Boto[ani, a ob]inut Premiul Uniunii Scriitorilor, Filiala Ia[i pentru poezie pe anul 2004.In anul 2010 i se decerneaz\ Premiul de Excelent\ al Filialei Iasi a Uniunii Scriitorilor. Alte volume publicate: "In aripi de gala", Editura "Dacia XXI", Cluj Napoca, 2011; "Privighetoarea arsa", Editura "TipoMoldova", Iasi, 2011. A publicat poeme `n majoritatea revistelor literare din ]ar\. Textele sale au fost traduse [i publicate `n limbile italian\, francez\ [i german\, fiind prezent `n antologiile “Appoggiato ad un libro fiorito” (Italia, Genova, 2001), “Poesie d’aujourd’hui” (Fran]a, Marsilia, 2005), “Abgenutzter Engel” ( Germania, Kastellaun, 2003).

Este membru fondator al Grupului de la Dur\u [i al revistei literare "Antiteze" din Piatra Neam].

DebutModificare

 • În revista Tomis, poezie, 1969.

Volume publicateModificare

 • Despre prietenie în Caietul debutanților, Ed. Albatros, 1981;
 • Fericit precum mirele, Ed. Junimea, 1983;
 • Privighetoarea, Ed. Junimea, 1989;
 • Viață publică, Ed. Panteon, 1995;
 • Proză, domnilor, proză!, Ed. Axa, 1997.
 • Insolenta noptilor, Ed. Axa, 2004;
 • In aripi de gala, Ed. Dacia XXI, 2011;
 • Privighetoarea arsa", Ed. TipoMoldova, 2011.

PremiiModificare

 • Premiul Editurii Junimea și premiul CC al UTC, premiul Suplimentului literar-artistic al Scânteii tineretului pentru debut, 1981;
 • Premiul special al Festivalului internațional de poezie de la Sighetul Marmației, 1996;
 • Premiul Salonului Internațional de Carte de la Oradea.
 • Premiul Hyperion, 2005.
 • Premiul pentru poezie al revistei Convorbiri literare, 2008.
 • Premiul pentru poezie al Filialei Iasi a Uniunii Scriitorilor, pentru volumul Insolenta noptilor , 2004.
 • Premiul de Excelenta al Uniunii Scriitorilor, Filiala Iasi, 2010.

BibliografieModificare

 • Ion Bogdan Lefter, Scriitori din anii 80-90, Ed. Paralela 45, 2001.
 • [(Aurel Sasu)], Dictionarul biografic al literaturii romane, Ed. Paralela 45, 2006.
 • [(Academia Romana]), Dictionarul general al literaturii romane, Ed.Univers Enciclopedic, 2007.
 • Emil Brumaru, “Poemele unei nostalgii”, `n SLAST, nr. 13/1981;
 • Cezar Iv\nescu, “Numele poetului: Nicolae Sava”, `n Luceaf\rul, nr. 36/1982;
 • Lauren]iu Ulici, “Pe marginea unui “caiet” (III), `n Romania literar\, nr. 24/1983;
 • Sever Avram, “Fascina]ia drumurilor”, `n Romania liber\, nr. 11990/1983;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Caietul debutan]ilor”, `n Ceahl\ul, nr. 2409/1983;
 • Cezar Iv\nescu, “Caietul debutan]ilor 1980-1981”, `n Luceaf\rul, nr. 27/1983;
 • Cristian Livescu, “Subsemnatul indescifrabil [i t`n\r”, `n Cronica, nr. 39/1984;
 • Lauren]iu Ulici, “Memorie [i inspira]ie, `n Romania literar\, nr. 51/1984;
 • Nicolae Ciobanu, “Glosse la cartea poetului t`n\r”, `n Luceaf\rul, nr. 52/1984;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Nicolae Sava: Fericit precum mirele”, `n Ceahl\ul, nr. 2462/1984;
 • Mihai Botez, “Nicolae Sava: Fericit precum mirele”, `n Ateneu, nr.10/1985;
 • Dumitru Chioaru, “Puncte cardinale”, `n Transilvania, nr. 5/1985;
 • Cristian Popescu, “Realit\]ile redutabile ale cuv`ntului”, `n SLAST, nr. 1/1985;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Trei c\r]i de poezie”, `n Ceahl\ul, 2480/1985;
 • Nichita Danilov, “Poemul de mar]i”, `n Convorbiri literare, nr. 6/1985;
 • Constantin Sorescu, “ Nicolae Sava: Fericit precum mirele”, `n SLAST, nr. 14/1985;
 • Nichita Danilov, “Tinere]a lui Don Quijote”, `n Convorbiri literare, nr. 6/1985;
 • Cristian Livescu, “O via]\ literar\ `n plin\ afirmare”, `n Ceahl\ul, nr. 2533/1986;
 • Constantin Sorescu, “Premiile pentru crea]ie literar\”, `n SLAST, nr. 22/1986;
 • Al. C\linescu, “Tineri poe]i”, `n Cronica, nr. 18/1989;
 • Ion Beldeanu (Ioanid Deleanu), “Un poet”, `n Convorbiri literare, nr. 2/1989;
 • Ion Tudor Iovian, “ Nicolae Sava: Privighetoarea”, `n Ateneu, nr. 7/1989;
 • Cristian Livescu, “ Nicolae Sava: Privighetoarea”, `n Ceahl\ul, nr. 2713/1989;
 • Ioan Moldovan, “Nicolae Sava: Privighetoarea”, `n Familia, nr. 9/1989;
 • Romul Munteanu, “Virtuozitate [i poezie, `n Flac\ra, nr. 22/1989;
 • Gabriel Rusu, “Scrisori singuratice”, `n SLAST, nr. 25/1989;
 • Paul Nanc\, “Poetul Nicolae Sava”, `n Tribuna Romaniei, nr. 401/1989;
 • Emil Nicolae, “Nicolae Sava: Privighetoarea”, `n Convorbiri literare, nr. 10/1989;
 • Al. Piru, “Teorie, practic\, mesaj”, `n SLAST, nr. 42/1989;
 • Alexandru ]ion, “Secven]e critice”, `n Astra, nr. 12/1989;
 • Ioan Iacob, “Lec]ia de puritate”, `n Luceaf\rul, nr. 31/1989;
 • Gheorghe Simon, “Via]a `ntre paranteze”, `n Poesis, nr. 2/1990;
 • Val Condurache, “Pe vremea c`nd f\ceam comer] cu iluzii”, `n Timpul, nr. 7/1990;
 • Daniel Dumitriu, “Istorii provinciale”, `n Romania literar\, nr. 9/1990;
 • Dan Giosu, “Nicolae Sava – Mai ales gr`ul”, `n “Timpul”, nr. 7/1994;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Via]\ public\”, `n Panteon, nr. 1/1996;
 • Gellu Dorian, “Via]a public\ [i `ndeletnicirea de a fi fericit ale personajului [i poetului Nicolae Sava”, `n Hyperion, nr. 1-2/1996
 • Nicolae Panaite, “Nicolae Sava”, `n Convorbiri literare, nr. 2/1996;
 • Doina Popa, “Nicolae Sava [i via]a lui public\”, `n Caietele de la Dur\u, nr. 3/1996;
 • Dumitru Andreca, “~nsemn\ri sentimentale”, `n Datina, nr. 1574/1996;
 • Gellu Dorian, “Via]a poetic\ a lui Nicolae Sava”, `n Caietele de la Dur\u, nr. 3/1996;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Nicolae Sava: Via]\ public\”, `n Asachi, nr. 86/1996;
 • Dan Silviu Boerescu, “Unora le place Robinson”, `n Luceaf\rul, nr. 11/1996;
 • LIviu Ioan Stoiciu, “~ncrederea `n propriul sine”, `n Caiete de la Dur\u, nr. 3/1996;
 • Dan C. Badea, “Nostalgia intimit\]ii”, `n Convorbiri literare”, nr. 5/1996;
 • Radu Florescu, “Via]\ public\ sau nevoia de a fi fericit”, `n Caietele de la Dur\u, nr.

3/1996;

 • Geo Vasile, “Public relations: scenarii poetice”, `n Baricada, nr. 10/1996;
 • Ion V\dan, “Nicolae Sava. Via]\ public\”, `n Poesis, nr. 3/1996;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Nicolae Sava: Via]\ public\”, `n Caietele de la Dur\u, nr. 3 1996;
 • Cassian Maria Spiridon, “Bea, Nicolae Sava, bea!”, `n Caietele de la Dur\u, nr. 3/1996;
 • Mircea A. Diaconu, “Exerci]iile de mortificare ale lui Nicolae Sava”, `n Luceaf\rul, nr. 18/1996;
 • Codrin Liviu Cu]itaru, “Despre margine [i centru la romani”, `n Convorbiri literare, nr. 3/1996;
 • Nicolae Coande, “Ultimul poet fericit”, `n Calende, nr. 1-2/1997;
 • Ioan Romeo Ro[iianu, “Melancolia unui `nving\tor”, `n Contemporanul, nr. 4/1997;
 • Lucian Alecsa, “Nicolae Sava: Proz\, domnilor, proz\!”, `n Hyperion, nr. 1/1998;
 • Cristian Livescu, “Poe]i optzeci[ti”, `n Monitorul de Neam], nr. 64/1998
 • Constantin Dracsin, “Culorile fac dragoste continuu”, `n Colloquium, nr. 3/1998;
 • Lucian Vasiliu, “Sava, domnilor, Nicolae Sava”, `n Convorbiri literare, nr. 4/1998;
 • Grigore {oitu, “Nicolae Sava”, `n Tomis, nr. 7/1998;
 • Mihail G\l\]anu, “Dragoste cu biblioteca”, `n Art Panorama, nr. 5/1998;
 • Ioan Dumitru Denciu, “Nicolae Sava, spre o poezie mistic\”, `n Salonul literar, nr. 9/1998;
 • Ion Ro[ioru, “Nicolae Sava: Proz\, domnilor, proz\!”, `n Tomis, nr.7/1998;
 • Mircea A. Diaconu, “Nicolae Sava [i `ntoarcerea la proz\”, `n Via]a Romaneasc\, nr. 10/1998;
 • Daniel Corbu, “Nicolae Sava: Proz\, domnilor, proz\!”, `n Convorbiri literare, nr. 7/1998;
 • Val Condurache, “~ncet, melancoliile se descompun”, `n Timpul, nr. 5-12/1998;
 • Daniel Corbu, “Nicolae Sava: Proz\, domnilor, proz\!”, `n Independentul, nr. 968/1998;
 • Gheorghe Blaga, “Valori creatoare autentice ale Neam]ului: Nicolae Sava”, `n La Tazl\u, nr. 18/2000;
 • Constantin Prangati: “Personalit\]i nem]ene – Scriitorul Nicolae Sava la 50 de ani”, `n Telegraful, nr. 538/2000;
 • Gheorghe Grigurcu, “Poe]i ai “[colii nem]ene”, `n Romania literar\, nr. 21/2000;
 • Gheorghe Simon: “Singur\tatea mi-e sor\ siamez\”, `n Ecoul mun]ilor, nr. 23/2003;
 • Lucian Alecsa, “Suflet cu toart\”, `n Hyperion, nr. 4/2004;
 • Nicolae Oprea, “Poetul inhibat de destin”, `n Ziua literar\, nr. 130/2004;
 • Camelia Varvara, “Nicolae Sava: Insolen]a nop]ilor”, `n Monitorul literar [i artistic, nr. 4/2004;
 • Vasile Spiridon: “Poe]i nem]eni `n topul valorilor” (interviu cu Viorel Nicolau), `n Ceahl\ul, nr. 4239/2004;
 • Alex {tef\nescu, “C\r]i noi”, `n Romania literar\, nr. 44/2004;
 • Mihail Gaid\u, “Nicolae Sava [i insolen]a nop]ilor”, `n Gazeta de Neam], nr. 26/2004;
 • Daniel Corbu, “Nicolae Sava: Insolen]a nop]ilor”, `n Feed back, nr. 1/2004;
 • Emilian Marcu, “Vitrina c\r]ilor”, `n Convorbiri literare”, nr. 12/2004;
 • Constantin Tom[a, “Z\d\rnicie va fi totul, z\d\rnicie”, `n La Tazl\u, nr. 37/2005;
 • Gheorghe Neagu, “Insolen]a nop]ilor”, `n Oglinda literar\, nr. 38/2005;
 • Constantin Cucu, “Insolen]a nop]ilor”, `n Asachi, nr. 196/2005;
 • Val Talpalaru, “Nicolae Sava: Insolen]a nop]ilor”, `n Cronica, nr. 1/2005;
 • George B\d\r\u, “Cu barca pe Yahoo”, `n Cronica, nr. 3/2005;
 • Dan Bogdan Hanu, “Via]a [i poezia de dup\ conven]ii”, `n Convorbiri literare, nr. 3/2005;
 • Al. Florin }ene, “Sinceritate `n dozaj calculat”, `n Poezia, nr. 4/2005;
 • Cristian Livescu, “A face dragoste cu biblioteca”, `n Convorbiri literare, nr. 6/2005;
 • Geo Vasile, “Nocturne”, `n Luceaf\rul, nr. 8/2006;
 • Ioanid Deleanu (Ion Beldeanu), “Insolen]a nop]ilor”, `n Bucovina literar\, nr. 2-3/2006;
 • Mihai Merticaru, “Insolen]a nop]ilor”, `n Amurg sentimental, nr. 7/2006;
 • Adrian Alui Gheorghe, “Nicolae Sava – Insolen]a nop]ilor”, `n Convorbiri literare, nr. 2/2007;
 • Daniel Corbu, “Nicolae Sava sau salvarea prin parabol\, autoironie [i fast imaginativ”, `n Poesis, nr. 1-2/2007;
 • Ion Rotaru, “O istorie a literaturii romane vol. III, Editura Minerva, Bucure[ti, 1987, p. 514;
 • Radu G. ]eposu, “Istoria tragic\ & grotesc\ a `ntunecatului deceniu literar nou\”, Editura Eminescu, Bucure[ti, 1993, p. 60;
 • Nichita Danilov, “Apocalipsa de carton”, Editura Institutul European, Ia[i, 1993, pp. 79–82;
 • Colectiv, “Jude]ul Neam] – Monografie”, Editura Panteon, Piatra Neam], 1995, pp. 112–113;
 • Mircea A. Diaconu, “Instantanee critice”, Editura Moldova, Ia[i, 1998, pp. 250–253;
 • Constantin Prangati, “Dic]ionarul oamenilor de seam\ din jude]ul Neam]”, Editura Crigarux, Piatra Neam], 1999, p. 222;
 • Ion Machidon (coord.), “Und\ verde”, Editura Amurg Sentimental, Bucure[ti, 1999, pp. 100–102;
 • Nicolae Leahu, “Poezia genera]iei “80”, Editura Cartier, Chi[in\u, 2000, p. 13, p. 114, p. 262, p. 269;
 • Ion Rotaru, “O istorie a literaturii romane”, vol. V, Editura Niculescu, Bucure[ti, 2000, pp. 501–502;
 • Gheorghe Grigurcu, “Poezie roman\ contemporan\”, vol. II, Editura Convorbiri literare, Ia[i, 2000, pp. 355–361;
 • Dumitru Micu, “Literatura roman\ `n secolul al XX-lea”, Editura Funda]iei Culturale Romane, Bucure[ti, 2000, p. 221;
 • Ion Bogdan Lefter (coord.), “Scriitori romani din anii 80-90”, vol. III, Editura Paralela 45, Bucure[ti, 2001, pp. 130–132;
 • Marian Popa, “Istoria literaturii romane de azi pe m`ine”, vol. II, Editura Funda]ia Luceaf\rul, Bucure[ti, 2001, p255, p635;
 • Nicolae Oprea, “Nop]ile de insomnie”, Editura Paralela 45, Pite[ti, 2005, pp. 223–226;
 • Constantin Tom[a, “~mp\timit de lectur\”, Editura Crigarux, Piatra Neam], 2006, pp. 159–164;
 • Mircea A. Diaconu, “Atelierele poeziei”, Editura Contemporanul. Ideea european\, Bucure[ti, 2005, pp. 175–177;
 • Neculai Florian, “Monografia comunei V`n\tori- Neam]”, F\r\ editur\, Piatra Neam], 2006, p. 63, p. 80;
 • Aurel Sasu, “Dic]ionarul biografic al literaturii romane”, vol. II, Editura Paralela 45, Bucure[ti, 2006, pp. 524–525;
 • Laurian Ante, “O antologie a literaturii nem]ene”, Editura Mu[atinia, Roman, 2006, pp. 244–245;
 • Colectiv, “Dic]ionarul general al literaturii romane”, vol. VI (ST), Editura Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 2007, pp. 49–50;
 • Constantin Tom[a, “Revista Apostolul. Bibliografie”, Editura Cetatea Doamnei, Piatra Neam], 2008, p. 89, p. 102, p. 114, p. 117, pp. 119–121, p. 124, p. 126, p. 127, p. 154, p. 156, p. 157, p. 160, p. 161;
 • O antologie a literaturii nemțene, Laurian Ante, Ed. Mușatinia, Roman, 2006, p.244-245, ISBN 978-973-876-251-0
 • Un dicționar al literaturii din județul Neamț de la copiști la suprarealiști, secolul al XV-lea - 2012, Tomșa Constantin, Ed. Cetatea Doamnei&Crigarux, Piatra Neamț, 2014, ISBN 978-606-8450-22-3