Normă socială

credință a unui grup despre cum ar trebui ca membrii acestuia să se comporte

Normele (reglementările) sociale sunt reguli pe care trebuie să le urmeze persoanele pentru o mai bună conviețuire în societate, norme la care trebuie să își ajusteze comportamentele, îndatoririle și activitățile specifice de ființă umană. Sunt un ansamblu sau sistem de valori și atitudini, îndatoriri, care reglementează acțiunile indivizilor intre ei.

Diferite tipuri de norme și tipul de abatere, de deviere, pe care il implică lipsa conformitatii cu ele.

S-ar putea rezuma ca mod corect de a acționa într-o societate, spre un exemplu: Cum să salutăm persoanele mai în vârstă decât noi, cum să cerem cuvântul și rândul pentru a vorbi, printre alte comportamente.

Constituția in vigoare a Statelor Unite Mexicane, în ea fundamentându-se drepturile omului, garanțiile și libertățile individuale personale și de grup.

Tipuri de norme modificare

Normele (reglementările) stabilesc modul în care se acționează într-un anumit loc și într-o anumită circumstanță, și care odată stabilite, trebuiesc îndeplinite întocmai și la timp, neîndeplinirea lor atrăgându-ne sancțiuni. Trebuie amintit faptul că, deși neîndeplinirea vreunora dintre norme atrage vreo anume sancțiune, autoritatea competentă are obligația de a face să fie respectate drepturile omului, pe care le găsim fundamentate în articolele 1- 29 ale Cartei Drepturilor Omului.

De tratament social modificare

Sunt create de către societate, de obicei, își au originea în credințele/convingerile și obiceiurile fiecărui grup. Neîndeplinirea poate conduce la o respingere a făptuitorului acelei neîndepliniri de către respectivul grup social.

Morale modificare

Își au originea în conștiința persoanei, prin urmare, ne dirijează comportamentul astfel încât să acționăm etic. Nimeni nu ne obligă să le îndeplinim, însă neîndeplinirea lor ne generează sentimente de remușcare și/sau de vinovăție.

Religioase modificare

Își au originea în sistemul de idei și valori ale unei religii reflectate în conștiința persoanei, prin urmare, dirijează comportamentul persoanei astfel încât să acționeze etic. Nimeni nu obligă la îndeplinirea lor, însă neîndeplinirea lor generează sentimente de inconfort emoțional (remușcare și/sau vinovăție). În acest caz, ar putea apărea vreo stare de respingere din partea vreuneia dintre religii.

Juridice modificare

Sunt norme (reguli) stabilite de către o autoritate competentă, cu scopul de a reglementa comportamentul uman. Îndeplinirea lor este o datorie pentru cei cărora le sunt adresate. Încălcarea lor poate genera sancțiuni, iar entitatea autorizată poate utiliza forța publică spre a obliga la îndeplinirea lor, chiar și împotriva voinței celui obligat.

Caracteristici ale normelor modificare

Caracteristici specifice, care permit distingerea uneia de alta. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul ca atât un cetățean obișnuit cât și un prezumtiv acuzat de vreo încălcare a legii, au drepturi și garanții fundamentate în constituția în vigoare.

Unilaterale modificare

Cineva este obligat sa îndeplinească o norma, dar nu e nimeni desemnat să îl tragă la răspundere pentru asta.

(exemplu: Dacă saluți pe cineva, nimic altceva nu îl obligă pe acela să-ți întoarcă salutul, în afară de propria lui politețe).

Bilaterale modificare

Impune îndatoriri și concede facultăți, existând desemnată persoana care trebuie să respecte norma după cum și aceea care să monitorizeze respectarea ei  .

(exemplu: A cumpăra un kilogram de zahăr te obligă să plătești prețul lui, către vânzător).

Autonome modificare

Comportamentul unei persoane este conform cu propria voință.

(exemplu: modul de a se îmbrăca, de a-și pieptăna părul, etc).

Heteronome modificare

Norma este creata de către un anume subiect, dar este altul cel care trebuie să-l îndeplinească.

(exemplu: Reguli specifice contractării căsătoriei).

Interioare modificare

Reglementează comportamentul interior al unei persoane.

(exemplu: A nu minți).

Exterioare modificare

Comportamentul extern trebuie să se conformeze la ceea ce este stabilit.

(exemplu: Sa nu depășești o barieră, un stop).

Silite modificare

In caz de neîndeplinire a normei, entitatea autorizată apelează la forță pentru a determina îndeplinirea ei..

(exemplu: Dacă ai un copil, sunt căi prin care poți fi obligat la plata întreținerii lui).

Nesilite modificare

Nu poți fi obligat să îndeplinești vreo anume normă (regulă).

(exemplu: Nu poți fi obligat să ai un anumit număr de copii).

Vezi și, modificare

Note modificare


Bibliografie modificare

  • Introducción al Estudio del Derecho Colección Manuales de Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Nº 1 María Teresa Vizcaíno López, Susana Madrigal Guerrer.
  • www.juridicas.unam.mx capítulo cuarto la norma jurídica.
  • Guía estratégica para el aprendizaje auto dirigido, Introducción al Derecho Ramón Salvador Jiménez.