Nucleon este denumirea generică a particulelor care compun nucleul atomic, protonii și neutronii. Suma nucleonilor (protoni + neutroni) definește numarul de masă al atomului (A).