Nucleon

particulă care formează nucleul atomic (proton sau neutron)

Nucleon este denumirea generică a particulelor din nucleul atomic, protonii și neutronii. Suma nucleonilor (protoni + neutroni) definește numărul de masă al atomului (A).