Termenul organizație derivă de la grecescul ὄργανον, care are sensul de instrument, unealtă.

Structura Organizației Națiunilor Unite

Organizațiile sunt studiate de o seamă de științe sociale precum științele politice, sociologia, economia, psihologia, sub aspectele relevante pentru fiecare dintre acestea.

Organizații vs. instituții modificare

Sub aspect filosofic se face distincția între instituții și organizații. Instituțiile sunt sisteme de reguli care modelează interacțiunile umane. Ele pot fi formale[1]sau informale[2].

Oraganizațiile, în schimb, au un caracter mai „palpabil”, ele desemnează un grup de oameni care lucreaza împreună pentru atingerea unui țel. În acest sens, un exemplu relevant este acela al unui meci[3]: organizarea meciului presupune stabilirea locului, a datei, a participanților, pe cand instituțiile reprezintă regulile jocului propriu-zis.

Note modificare

  1. ^ Un exemplu de instituție formală este instituția căsătoriei.
  2. ^ Ziua de duminică considerată în unele comunități zi de târg sau săptămâna sunt instituții informale.
  3. ^ V. Solcan, Instituții..., pp. 11-12.

Bibliografie modificare

Legături externe modificare