Pădurar

Pădurarul este o persoană însărcinată cu paza unei păduri și care se ocupă de îngrijirea acesteia.

În Austria, Elveția sau România, este o funcție de stat care se obține după terminarea unei școli silvice.

În prezent, în Germania pădurarul este un lucrător de pădure care, pe lângă funcția de îngrijire a pădurii, este însărcinat și cu lucrări de defrișare.

În România, pădurarul aparține de Ocolul Silvic, fiind subordonat tehnicianului și inginerului silvic.