P (teoria complexității)

Clasa de complexitate P cuprinde problemele de decizie care sunt executate în cel mai rău caz în timp polinomial de către o mașină Turing deterministă. „Execuție în timp polinomial” înseamnă, în acest context, că numărul de „pași” făcuți de mașina Turing de la starea ei inițială la oricare dintre stările ei finale, acceptoare, este limitat superior de un polinom de grad finit, unde este dimensiunea datelor de intrare ale problemei, și aceasta indiferent care sunt datele de intrare de dimensiune . Un „pas” de execuție al mașinii Turing constă din aplicarea funcției ei de tranziție o dată. „În cel mai rău caz” se referă la datele de intrare: indiferent ce date de intrare de dimensiune am alege, timpul de execuție nu depășește , unde este o constantă pozitivă.

În alte cuvinte, problemele din clasa P sunt problemele de decizie al căror timp de execuție pe o mașina Turing deterministă are complexitatea în cel mai rău caz, unde este un polinom de grad finit.

Clasa de complexitate P este amintită deseori in același context cu clasa de complexitate NP. Aceasta din urmă cuprinde toate problemele de decizie al căror timp de execuție pe o mașină Turing nedeterministă are complexitatea în cel mai rău caz, unde este un polinom de grad finit. Cum mașinile Turing deterministe sunt un caz particular de mașini Turing nedeterministe, orice problemă rezolvată în timp polinomial de o mașină Turing deterministă este rezolvată în timp polinomial și de o mașină Turing nedeterministă. Deci orice problemă din clasa P aparține și clasei NP. Astfel, mulțimea P este o submulțime a mulțimii NP. Formal, .

Vezi și

modificare

Legături externe

modificare

,