Pacea Religioasă de la Augsburg

În anul 1530 Dieta de la Augsburg a formulat Confesiunea Augustană (Confesiunea de la Augsburg), care a fost trimisă împăratului Carol Quintul. Supărat din cauza stării de revoltă a cetățenilor în fața amenințării otomane, ce tocmai asediase în 1529 capitala imperiului, Viena, împăratul a emis un decret prin care urmau să fie desființate toate inovațiile și să se întoarcă toată lumea la credința catolică. În cele din urmă, după numeroase conflicte politice și chiar armate, în anul 1555 a avut loc Pacea Religioasă de la Augsburg, prin care erau recunoscuți creștinii luterani. Trunchiul principal al confesiunii luterane a adoptat mărturisirea de credință de la Augsburg și se intitulează Evangelische Kirche A. B., de confesiune augustană, inclusiv Biserica Evanghelică de Confesiune Augustană din România.

Contractul din 1555