Parodia (din greacă παρωδία parōdía = cântec distorsionat/contrafăcut) este o creație artistică (operă literară, film, cântec) care preia motive și mijloace artistice dintr-o altă creație sau imită parțial o altă operă pentru a reda un efect comic.

Procedeul predilect al parodiei este ironia. Ironia presupune sesizarea unei dualități, a paradoxului.

Parodia este o imitație satirică a unei opere serioase, îndeobște cunoscută publicului, ale cărei subiect și procedee de expresie sunt transpuse la modul burlesc, ca o mimare a originalului, cu intenția expresă de a-i sublinia comic trăsăturile caracteristice. Astfel privită, parodia ar echivala cu un act critic. [1] În parodie se imită și se deformează în mod voit elementele cele mai caracteristice ale operei altui autor, pentru a obține efecte satirice sau comice.[2]

Note modificare

  1. ^ Dicționar de termeni literari, Editura Academiei Romane, Bucuresti, 1976, p. 322
  2. ^ Dicționar de neologisme, Florin Marcu și Constant Maneca, Editura Academiei, București, 1986