Partidul Muncii (Republica Moldova)

Partidul Muncii este un partid politic minor de stînga (socialist) din Republica Moldova. Militează pentru o apropiere de Rusia.