Pendul cicloidal

(Redirecționat de la Pendul Huygens)

Un pendul cicloidal este un punct material constrâns se se miște, fără frecare, pe un arc de cicloidă situat în plan vertical, asupra punctului material acționând doar greutatea sa proprie.

Perioada modificare

Oscilațiile pendulului cicloidal sunt izocrone, indiferent de amplitudinea lor, iar perioada este dată de relația:

 

unde: h este înălțimea cicloidei, iar g este accelerația gravitațională.

Perioada pendulului cicloidal este egală cu cea a unui pendul gravitațional de lungime l =  2 h.

Vezi și modificare

Bibliografie modificare

  • Răduleț, R. și colab. Lexiconul Tehnic Român, Editura Tehnică, București, 1957-1966.
  • Iacob, Caius: Mecanică teoretică, Editura didactică și pedagogică, București, 1980.
  • Mercheș, Ioan și Burlacu, Lucian: Mecanică analitică și a mediilor deformabile, cap.3, paragraful 3.1. (pag.15-16), Editura didactică și pedagogică, București, 1983.