Plângerile lui Ieremia

Plângerile lui Ieremia este o carte din Vechiul Testament.

Plângerile lui Ieremia față de Distrugerea Ierusalimului