Plângerile lui Ieremia

Plângerile lui Ieremia față de Distrugerea Ierusalimului

Plângerile lui Ieremia este o carte din Vechiul Testament.