Plasa Siliștea, județul Vlașca

Plasa Siliștea, a fost o subdiviziune administrativă de ordin doi a județului interbelic Vlașca.

Plasarea geografică a județului Vlașca în cadrul României Mari

Organizare

modificare

Teritoriul județului fusese împărțit în cinci plăși până în anii 1930,

În 1938 județul avea șapte plăși, cele cinci anterioare, Călugăreni, Câlniștea, Dunărea, Glavacioc, și Neajlov, la care s-au adăugat ulterior alte două,

  • 6. Ghimpați și
  • 7. Siliștea, ambele rezultate prin reorganizarea parțială a teritoriului județului.

Populație, demografie

modificare

Conform datelor recensământului din 1930 populația județului era de 296.412 locuitori, dintre care 97,1% români, 2,2% țigani, 0,2% maghiari ș.a. Sub aspect confesional populația era formată din 99,4% ortodocși, 0,2% romano-catolici, 0,1% adventiști ș.a.

Mediul urban

modificare

În 1930 populația urbană a județului era de 31.016 locuitori, dintre care 92,7% români, 2,4% țigani, 1,0% maghiari, 0,7% evrei ș.a. Din punct de vedere confesional orășenimea era alcătuită din 96,4% ortodocși, 1,3% romano-catolici, 0,8% mozaici ș.a.

Note, referințe

modificare


Legături externe

modificare