Podișul Nistrului

formă de relief din Republica Moldova

Podișul Nistrului reprezintă un teritoriu deluros, puternic fragmentat de o rețea deasă de văi și vâlcele adânci, ravene. Interfluviile au aspect de lanțuri de dealuri, pe alocuri sunt înguste și în formă de creste. Dintre numeroasele dealuri, ce au formă de cupole, cel mai înalt este Vădeni (347 m).

Peisaj din podiș, în imagine rezervația peisagistică Dobrușa și mănăstirea omonimă
Harta fizică a Republicii Moldova

Au loc procese exogene de modelare precum:

Legături externe

modificare