Podișul Târnavelor este una dintre cele trei subunități ale Depresiunii Coliniare a Transilvaniei (DCT), se află între Mureș și Olt, are relief mai accidentat și altitudini mai înalte spre est și mai joase spre vest și sud, are două subunitați:

Podișul Târnavelor este situat între Văile Mureș (la nord) și Olt (la sud), străbătut de Târnava Mica si Târnava Mare. Are altitudini medii între 400-600 m.[necesită citare]

Mod de formare: prin sedimenare

Tipuri de roci: sedimentare moi (nisip, pietriș, argilă)

Tipuri de relief: domuri gazeifere și cute diapire