• ...prin preparatio evangelica se înțelege modul în care au cotribuit diferiți factori istorici și religioși la geneza și difuzarea creștinismului în provinciile Imperiului Roman, în general, și în partea dobrogeană a Moesiei Inferior, în particular. În acest sens unul dintre cele mai importante aspecte ale acestui proces îl reprezintă comuniunea simbolurilor.
  • ...cultele politeiste orientale, dar și creștinismul, se folosesc de simboluri și mituri pentru a anima atât trăirile sentimentului religios, cât și credința adoratorilor într-o posibilă comuniune cu Divinitatea. Vom vedea că atât păgânismul, cât și creștinismul vor folosi aceleași simboluri, dar cu funcții și semnificatii specifice fiecărui cult în parte. Pentru apologeții creștini, mari apărători ai creștinismului (Sf. Iustin Martirul și Filosoful, Clement Alexandrinul, Tertullian, Origen) imaginile erau încărcate de semne și mesaje. Revelația pe care o aducea credința nu anula semnificațiile „primare” ale imaginilor ; ea numai adăuga o nouă valoare.
  • ...din multitudinea simbolurilor creștinismului timpuriu, prezente în operele apologeților creștini arborele cosmic — Pomul vieții este unul dintre cele mai bogate și mai răspândite simboluri. Mircea Eliade distingea șapte interpretări principale pe care, de altfel nu le considera exhaustive, dar care se articulează toate în jurul ideii de Cosmos viu, în veșnică regenerare.