Precizia măsurării este concordanța dintre indicații sau valori măsurate ale mărimii obținute prin măsurări repetate ale aceluiași obiect sau ale unor obiete similare, în condiții specificate.

Prin clasa de precizie a unui instrument de măsură se înțelege eroarea relativ admisibilă tolerată (pozitivă sau negativă) exprimată în procente, din valoarea maximă a mărimii măsurate de aparat și este dată de relația:

unde:

  • c = clasa de precizie;
  • (ΔX)t = eroarea absolută tolerată, posibilă a aparatului care apare în condiții normale (adică aparatul se află în poziția înscrisă pe cadran, într-un mediu cu temperatură normală și nu este supus unor câmpuri electrice sau magnetice, cu excepția celui terestru);
  • Xn = valoarea nominală a mărimii măsurate de aparat, adică limita superioară de măsurare a aparatului.

Sursa modificare

OIML V 2-200 International Vocabulary of Metrology - Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM)

Vezi și modificare

Legături externe modificare