Pronaosul bisericii de lemn din Craiova, cu intrarea în naos

Pronaos (sau nartex) este partea bisericilor creștine (situată la intrare) care precedă naosul. Pronaosul mai este numit popular și tinda femeilor.