Propagandă revoluționară

Propagandă revoluționară înseamă difuzarea ideilor revoluționare.

În timp ce termenul de propagandă are o conotație mai degrabă negativă în zilele noastre, nu se întâmpla la fel și la începutul secolului al XX-lea, atunci când a fost născocit cuvântul. Termenul de „propagandă revoluționară” se presupunea că ar fi avut o conotație pozitivă, ceva care să însemne: „difuzarea ideilor care vor ajuta oamneii să-și cucerească libertatea”.