Punct Curie

temperatura sub care proprietățile magnetice se schimbă

Punctul Curie este temperatura limită la care un material se demagnetizează.

Punctul Curie este temperatura caracteristică a unei anumite substanțe feromagnetice, deasupra căreia aceasta devine paramagnetică.

Vezi șiModificare