Raboteză

Raboteza este o mașină-unealtă utilizată pentru prelucrarea prin așchiere a suprafețelor plane de dimensiuni relativ mari.

Este constituită dintr-un batiu (corpul mașinii), pe care se deplasează în mișcare rectilinie-alternativă, masa port-piesă. Cuțitul (scula) cu care se execută așchierea este montat pe o sanie deplasabilă pe o traversă fixată, la rândul acesteia, pe unul sau doi montanți (suporți). Unele raboteze sunt prevăzute cu două sau mai multe sănii port-cuțit.


Acest articol conține text din Dicționarul enciclopedic român (1962-1966), aflat acum în domeniul public.