Raport giromagnetic

În fizica atomică, raportul giromagnetic al unei particule este definit ca raportul dintre momentul magnetic și momentul cinetic al particulei. În sistemul internațional, unitatea de măsură respectivă este radian pe secundă pe tesla (s-1 T-1) sau, echivalent, coulomb pe kilogram (C kg-1).

Conform electrodinamicii clasice, raportul giromagnetic al unei particule de masă și sarcină electrică este

Conform mecanicii cuantice, raportul giromagnetic al unui electron de masă și sarcină electrică este

unde este factorul Landé iar magnetonul Bohr.

Termenul raport giromagnetic e uneori utilizat ca sinonim pentru factorul Landé, care însă este o mărime adimensională

BibliografieModificare

  • Țițeica, Șerban: Mecanica cuantică, Editura Academiei Republicii Socialiste România, București, 1984.

Vezi șiModificare