În chimie, o reacție elementară este o reacție chimică în care una sau mai multe specii chimice reacționează direct formând produșii de reacție într-o singură etapă și prin intermediul unei singure stări de tranziție. În practică, se consideră că orice reacție este o reacție elementară dacă nu pot fi detectați sau identificați intermediari de reacție sau dacă aceștia nu sunt necesari pentru a descrie mecanismul reacției la nivel molecular.[1] Dacă o reacție decurge în mai multe etape, atunci aceasta nu este elementară, având intermediari de reacție și cel puțin două stări de tranziție.[2]

Reacții unimoleculare

modificare

Se spune despre o reacție elementară că este unimoleculară dacă o moleculă A trece în produs sau produși de reacție fără intermediul unui alt partener de reacție, adică prin procese de rearanjare precum: disociere, izomerizare (cis-trans), transpoziție intramoleculară, descompunere termică, descompunere radioactivă, deciclizare sau racemizare.[2]

 

În majoritatea cazurilor, reacțiile elementare unimoleculare sunt reacții de ordinul I. La temperatură constantă, viteza unei astfel de reacții este proporțională cu concentrația speciei A:

 

Reacții bimoleculare

modificare

Se spune despre o reacție elementară că este bimoleculară dacă pentru desfășurarea acesteia au loc ciocniri între două specii chimice, A și B, care pot fi: atomi, molecule, ioni sau radicali:[2]

 

În majoritatea cazurilor, reacțiile elementare unimoleculare sunt reacții de ordinul II. La temperatură constantă, viteza unei astfel de reacții este proporțională cu produsul concentrației celor două specii A și B:

 

Reacții termoleculare

modificare
  1. ^ IUPAC, Compendium of Chemical Terminology, Ed. a 2-a („Gold Book”) (1997). Versiune online:  (2006-) „elementary reaction”.
  2. ^ a b c „Elementary Reactions: Types of Elementary Reactions”, Chemistry LibreTexts, , accesat în  

Vezi și

modificare