Relația Amoroso-Robinson

Relația Amoroso-Robinson (după numele lui Luigi Amoroso și Joan Robinson) descrie în microeconomie relația dintre preț, venitul marginal și elasticitatea directă a cererii.

Din relația Amoroso-Robinson se pot observa următoarele lucruri:

  • Venitul marginal corespunde prețului, atunci când elasticitatea directă a prețului cererii (absolute) este infinită (în cazul concurenței perfecte).
  • Venitul marginal este mai mic decât prețul, atunci când elasticitatea directă a prețului cererii nu este perfect elastică (funcția preț-vânzări are înclinație negativă).
  • Venitul marginal este negativ, atunci când elasticitatea directă a prețului cererii este sub valoarea 1. Nici un ofertant (interesat să câștige) nu oferă ceva în porțiunea inelastică.

În plus, relația Amoroso-Robinson este importantă pentru obținerea gradului monopolului.

Formal, relația exprimă:

,

unde:
desemnează venitul marginal,
bunul economic,
prețul bunului economic
și elasticitatea prețului cererii.