Sat-reședință

sat în care își are sediul consiliul comunal