Un sistem fizic este un sistem format din corpuri și din câmpuri de forță (electrice, magnetice, nucleare etc.), considerat din punctul de vedere al proprietăților sale fizice.

Un sistem fizic poate fi:

  • conservativ, în care intervin doar interacțiuni prin forțe conservative (de exemplu un sistem de puncte materiale sub acțiunea exclusivă a gravitației);
  • neconservativ, în care intervin interacțiuni prin forțe neconservative (de exemplu frecarea).

Dacă sistemul este considerat atât din punctul de vedere al proprietăților sale fizice, cât și al proprietăților sale chimice (în special în termodinamică), se vorbește despre un sistem fizicochimic.

Dacă sistemul e format din două faze (vezi articolul stare de agregare), din care una este foarte fin divizată și dispersată într-o fază continuă, se vorbește despre un sistem fizico-chimic dispers. Proprietatea specifică a acestor sisteme este marea suprafață de contact dintre cele două faze, de care depind multe proprietăți ale sistemului.

Bibliografie modificare