Sistem liniar invariant în timp

Sistem invariant in timp modificare

Pentru un sistem invariant in timp, ce produce o ieșire   pe baza unei intrări  , dacă decalăm intrarea temporal   și ieșirea va fi tot decalată  .

O definiție echivalentă este aceea că blocul sistemului este comutativ față de un bloc de intârziere arbitrară.

Exemple simple modificare

Sistemul   nu este invariant deoarece depinde în mod explicit de timp. Sistemul   este invariant deoarece nu depinde în mod explicit de timp.

Sistem liniar modificare

Un sistem liniar este un sistem care posedă următoarea proprietate: