Societatea Tinerimea Română

Altorelief de pe Palatul Societății Tinerimea Română

Societatea "Tinerimea Română" a fost înființată în București, în anul 1878, la ințiativa câtorva elevi interni ai Liceului Matei Basarab, printre care: Aurel Șeicaru, Dumitru Soreanu, frații Olănești, Alexandru Ionescu, Petre Popovici, Alimănescu și Nanu-Muscel. Aceștia s-au înțeles să formeze o societate literar-științifică sub directa îndrumare a școlii, care să se preocupe de creșterea tineretului român în spirit patriotic, cultural și creștin și s-au decis să-i dea numele "Tinerimea Română".[1][2]

Societatea "Tinerimea Română" a avut drept scop descoperirea și promovarea tinerilor talentați, din diverse domenii de activitate (muzică, dans, poezie, istorie, desen etc.)[3] și stimularea elevilor merituoși prin concursuri pe diferite ramuri de activitate, câștigătorilor acordându-li-se premii și medalii.

Grigore Tocilescu scria, cu referire la acest obiectiv:[1]

"În alegerea subiectelor pentru concurs, comisia a fost condusă de convingerea că prin școală și numai prin școală se poate deștepta, întreține și conserva simțământul național".

Din 1882, a început să fie publicată Revista Societății Tinerimea Română.[4]

În anul 1912, Primăria București i-a oferit Societatății "Tinerimea Română" un teren cu o suprafață de 547 m² pentru a-și construi un sediu propriu. La 25 mai 1924 a fost pusă piatra de temelie a clădirii din str. Schitu Măgureanu nr. 4, ce avea să poarte denumirea de Palatul Societății Tinerimea Română.[1]

Situația prezentăModificare

Ca succesoare a Asociației Tinerimea Română, în prezent funcționează Centrul Național de Artă „Tinerimea Română”, care a fost înființat în baza Hotărârii Guvernului nr. 527/1992 de reorganizare a unor instituții publice subordonate Ministerului Culturii și a Hotărârii Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național.[5]

Centrul Național de Artă „Tinerimea Română” are misiunea de a contribui în mod fundamental la dezvoltarea culturii românești prin promovarea, valorificarea și conservarea a tot ce este autentic și de valoare atât în țară cât și în lume și integrarea valorilor românești în patrimoniul universal. Această misiune se realizează printr-o deschidere către tot ce este nou în plan cultural, prin atragerea cât mai largă a unui public de toate vârstele – cu accent pe tineri – către produse culturale performante. Obiectul său de activitate este organizarea de spectacole și turnee pentru toate genurile artistice, cu scop cultural, educativ și de divertisment.[5]

Pentru îndeplinirea obiectului său de activitate, Centrul Național de Artă „Tinerimea Română" are următoarea structură a activității artistice:[6]

  • Corul de cameră „Preludiu”;
  • Ansamblul folcloric „Cununa Carpaților”;
  • Orchestra de cameră „Philarmonia”;
  • Ansamblul de muzică contemporană „Archaeus”;
  • Compartimentul de muzică ușoară;
  • Clubul de jaz;
  • Studioul muzical;
  • Compartimentul programe și proiecte culturale și organizare spectacole.

NoteModificare