Solidificarea este fenomenul de trecere a unei substanțe din stare lichidă în stare solidă.

Legile solidificării

modificare
  • La presiune constantă pe toată durata solidificării temperatura rămâne constantă.
  • Temperatura la care se solidifică o substanță se numește temperatură de solidificare, ea fiind o caracteristică a fiecărei substanțe.
  • Temperatura de topire coincide cu cea de solidificare.
  • În timpul solidificării volumul se schimbă.
  • Masa unui corp nu se modifică în timpul solidificării.

Solidificarea apei

modificare

În stare solidă, particulele din care este constituită apa sunt strâns unite între ele, prin forțe de atracție puternice, fiind imobilizate în poziții fixe unele față de altele, într-un aranjament compact. Distanțele dintre particule sunt mici, acestea nu se pot deplasa liber, pot însa să oscileze în jurul unei poziții fixe. Particulele care intră în structura apei în stare solidă (gheața) sunt aranjate, în marea majoritate a cazurilor, într-o anumită ordine. Substanțele care prezintă această aranjare ordonată a particulelor se numesc cristaline.