Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila”

spital din București

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Carol Davila” (SUUMC) este singura unitate medico- militară de categorie I, conform Ordinului Ministrului Sănătății și al Ordinului Guvernului României/ Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor nr. 394/2012 privind aprobarea Listei unităților spitalicești acreditate (publicat în Monitorul Oficial nr.2 din 3 ianuarie 2013), cu un nivel de competență ridicat care asigură asistență medicală la nivel regional, deservind populația județului din aria sa administrativ-teritorială, precum și din alte județe datorită infrastructurii tehnice, umane și de suport logistic pe care acesta o deține.

Începând cu luna decembrie a anului 2018, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central (SUUMC) “Dr. Carol Davila” a devenit membru instituțional al Societății Internaționale pentru Telemedicină și eSănătate (ISfTeH – International Society for Telemedicine and eHealth).

Statutul de membru al ISfTeH permite SUUMC colaborarea cu alte instituții de profil, în scopul dezvoltării unui Sistem Informatic de Telemedicină al Apărării, capabil să asigure pacienților suport medical specializat de la distanță și care să corespundă exigențelor actuale și viitoare ale medicinei, în general și, în mod special, a cerințelor beneficiarilor și cadrelor medicale utilizatoare ale diferitelor aplicații și sisteme informatice.

În cadrul acestei organizații, Spitalul Militar Central intenționează să participe, în calitate de membru, în diferitele grupuri de lucru care au ca scop dezvoltarea și implementarea de tehnici și tehnologii de telemedicină și eSănătate pe diferite domenii/ specializări precum: Students; Nurses; Education; Open Source; Chronic Diseases Management; eHealth Economics; Medical and Bio-Informatics; Social Media; Tele-Audiology; Tele-Dentistry; Tele-Dermatology; e-Hispanic; Tele-Urology, dar și în cadrul altor grupuri, care se vor constitui, în funcție de evoluțiile din diferite domenii de interes.

Până în prezent, în această organizație internațională, aflată în relații oficiale de colaborare cu Organizatia Mondială a Sănătății (O.M.S.) sunt înscrise entități instituționale din peste 100 de țări.

Recunoașterea statutului de membru instituțional al Societății Internaționale Pentru Telemediciă și eSănătate este rezultatul implementării Stategiei de management a conducerii SUUMC, susținută și aplicată de colectivul Agenției pentru Telemedicină, Comunicații și Tehnologia Informației din cadrul unității noastre.

Decrete de decorare

Misiune

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) are ca misiune de bază asigurarea, la nivel regional și la cel mai înalt standard, a asistenței medicale de specialitate, cu grad de complexitate foarte înalt atât pentru personalul Ministerului Apărării Naționale, cadrele militare în rezervă și retragere, veteranii de război și membrii familiilor acestora, cât și pentru populația județului din aria sa administrativ-teritorială, precum și alte județe, datorită nivelului înalt de dotare și de încadrare cu resurse umane. Totodată,SUUMC reprezintă o bază de tratament medical multidisciplinar pentru răniții și mutilații din teatrele de operații și pentru cazurile de politraumă.

În baza Hotărârilor CSAT nr. 166/2006 și, respectiv, nr. 5/2009, unitatea noastră a fost desemnată să asigure tratamentul demnitarilor și înalților funcționari publici, din țară și din străinătate, pentru următoarele tipuri de asistență medicală:primară, de specialitate, de urgență, spitalicească și de recuperare balneofizioterapeutică (ex. Summitul NATO, Adunarea Partidului Popular European, vizitele oficiale ale președinților de stat și de guvern etc.).

Certificări/ Acreditări

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr.Carol Davila” a fost clasificat, prin Ordin al ministrului sănătății, în categoria I, fără plan de conformare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul nr.1408/2010 privind aprobarea criteriilor de clasificare a spitalelor în funcție de competență, precum și cu Ordinul nr.323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare.

În anul 2012, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central „Dr.Carol Davila” a fost acreditat, conform Ordinului Ministrului Sănătății și al Ordinului Guvernului României/ Comisiei Naționale de Acreditare a Spitalelor nr. 394/ 2012 privind aprobarea Listei unităților spitalicești acreditate, cu un nivel de competență foarte înalt.

Totodată, SUUMC face parte din Serviciul Medical Militar de Urgenta, înființat în 2010 și primește prin transfer de la toate spitalele militare din țară, precum și de la alte spitale civile, la solicitarea acestora, cazurile grave și politraumele. Deasemenea avem contracte de colaborare pentru transferul cazurilor critice cu diferite spitale și o serie de clinici private.

Spitalul colaborează, pe linie profesională, atât cu diferite structuri militare, cât și cu reprezentanți ai societății civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri și ai autorităților publice centrale și locale. Menționăm că, în SUUMC funcționează opt clinici universitare ale Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” București, respectiv: ORL, Oftalmologie, Medicină internă și Gastroenterologie, Radiologie, Imagistică medicală și Medicină Nucleară, Ortopedie, Urologie, Implantologie și Ginecologie, fiind bază clinică de instruire pentru un număr mare de medici rezidenți, studenți, dar și specialiști.

SUUMC și-a menținut certificarea Sistemului de management integrat calitate mediu – securitatea și sănătatea ocupațională și securitatea informațiilor, conform standardelor internaționale SR EN ISO 9001: 2008, SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001: 2008 și ISO/CEI 27001: 2013 – necesare pentru contractarea serviciilor medicale.

Conducere

Director general: General maior medic conf. univ. dr. Florentina IONIȚĂ – RADU

Director medical adjunct: Colonel medic prof. univ. dr. Mariana JINGA

Locțiitor al Comandantului: Colonel Ionuț BAZGA

Director financiar – contabil: Colonel dr. Gheorghe DUMITRESCU

Director îngrijiri medicale: Plutonier adjutant principal Giorgeta GROSU

Organigramă

Evaluarea activității pentru anul 2018

Programele naționale, derulate de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central, în baza contractelor încheiate cu Direcția de Sănătate Publică București

INFORMAȚII PRIVIND CONTRACTELE DE FURNIZARE DE SERVICII MEDICALE ÎNCHEIATE DE SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENȚĂ MILITAR CENTRAL „DR.CAROL DAVILA”

INFORMAȚII PRIVIND INVESTIGAȚIILE ȘI TRATAMENTELE CARE SUNT DECONTATE DE CĂTRE C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.

Heraldică

CAMPANIE PANDEMIE COVID 19 - stiri, informații și materiale documentare


Servicii medicale

Secția Clinică Boli infecțioase

 • Compartiment HIV/SIDA

Secția Clinică Dermatovenerologie

Secția Clinică Medicină internă II

 • Compartiment Nefrologie

Secția Clinică Psihiatrie

Secția Endocrinologie

 • Cabinet Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Secția Gastroenterologie

Secția Medicină internă I

Secția Neurologie

 • Terapie Acuta

Secția Pneumologie

 • Compartiment TBC

Recuperare medicală


Servicii chirurgicale

Secția ATI I

 • ATI Urologie si Obstretica-Ginecologie

Secția Chirurgie generală I

Secția Chirurgie generală II

Secția Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă

 • Compartiment Arsi

Secția Clinică Chirurgie toracică

Secția Clinică Obstetrică – Ginecologie

 • Compartiment Gineco-Oncologie

Secția Clinică Oftalmologie

Secția Clinică ORL

Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie

 • Compartiment Chirurgie artroscopica

Secția Clinică Urologie

Secția Neurochirurgie

Secția Clinică Chirurgie Orală și Maxilo-Facială


Sterilizare


Medicină de urgență

 • Serviciul Mobil de Urgență și Transport Sanitar
 • Unitatea de Primire Urgențe
 • Cabinet de medicina dentara de urgenta
 • Serviciul de misiuni speciale


Unitatea de Transfuzie Sanguină


Centre medicale de specialitate


Centrul de Boli Cardiovasculare


Centrul de Boli Oncologice


Centrul de asistență medicală multidisciplinară pentru militarii răniți în teatrele de operații

 • Compartiment recuperare medicala ortopedie-traumatologie (posttraumatica)


Centrul Clinic de Radiologie-Imagistică Medicală


INVESTIGAȚII PARACLINICE

Laborator analize medicale

Laboratorul de Analize Medicale al Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” este dotat cu analizoare automate de capacitate medie și mare, fiind încadrat cu personal de specialitate, de înaltă calificare profesională. Acesta deservește secțiile spitalului, având contract cu CASAOPSNAJ pentru serviciile spitalicești.

În structura Laboratorului funcționează și un compartiment de urgență care asigură serviciile de realizare a profilului biochimic, hematologic și bacteriologic atât pentru pacienții care se prezintă la Unitatea de Primire Urgență a SUUMC, cât și pentru toate liniile de gardă ale spitalului.

În regim de ambulator, pentru expertiză medicală, cadrele militare pot beneficia de serviciile Laboratorului, fără suportarea cheltuielilor aferente realizării acestor investigații.

Tot în regim ambulator, la cerere, pot fi efectuate o serie de toate analizele medicale din oferta de servicii a Laboratorului, cu suportarea cheltuielilor aferente.

Calitatea rezultatelor este garantată atât de infrastructura materială a laboratorului ( tehnică și  aparatură de înaltă performanță), cât și a utilizării reactivilor de calitate (majoritatea analizoarelor sunt de tip inchis). Întregul proces de analizare și procesare a produselor biologice este verificat periodic prin sistemul de control extern al calității.

Astfel, la data de 28.02.2016, Asociația de Acreditare din România – RENAR (pdf.), a certificat SUUMC, prin Laboratorul de Analize Medicale, că îndeplinește cerințele SR EN ISO 15189:2013 și este competent să efectueze acest tip de investigații paraclinice. Data expirării acreditării RENAR nr. LM 948/ 28.02.2016 este 27.02.2020.

Laborator Endoscopie Digetivă Diagnostică și terapeutică

Serviciul de anatomie patologică


ALTE SPECIALITĂȚI


Agentia Telemedicină, Comunicatii si Tehnologia informatiei


ACTIVITATE DE CERCETARE- DEZVOLTARE

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central din București este conceput să răspundă mediului dinamic de asistență medicală modernă, având drept misiune fundamentală continuă ameliorarea îngrijirii pacienților și oferirea de proceduri diagnostice și terapeutice de vârf, cu o echipă performantă de medici, asistente medicale, tehnicieni și alte categorii de personal.

Pentru a se putea menține permanent ca vârf de lance, preocupările de cercetare medicală teoretică și aplicată reprezintă o prioritate absolută, sprijinită continuu atât prin resurse proprii, cât și de către foruri academice și profesionale naționale și internaționale. Colaborările strânse cu structuri similare din țară și de peste hotare mențin un nivel de emulație științifică ridicată, adecvat secolului 21. Pe lângă derularea unor programe de cercetare teoretică și aplicată, se vor asigura astfel atât cadrul funcțional cât și resursele financiare și umane de dotare cu echipament performant de înaltă tehnologie, permanent actualizat și adaptat nevoilor unei profesii în schimbare continuă.

Suntem conștienți de faptul că fiecare instituție medicală are un public țintă, o comunitate căreia i se adresează, iar în cazul nostru vorbim despre o comunitate națională, pacienții noștri fiind din orice colț al țării, militari activi, în rezervă sau civili.

SUUMC își amplifică constant capacitatea profesională și științifică prin crearea și menținerea unei rețele care să cuprindă instituții academice semnificative din țară și de peste hotare. Mai mult, depunem eforturi constante de strângere a legăturilor profesionale și de deschidere a unor noi parteneriate cu instituții similare din România sau de peste hotare.

Structura de Cercetare a SUUMC promovează, facilitează, coordonează și monitorizează permanent activitățile spitalului din punct de vedere etic și academic. Unul din rolurile sale fundamentale este de a se asigura că toate activitățile care cad sub umbrela sa de competență se derulează cu respectarea cu strictețe a drepturilor pacienților în conformitate cu legislația națională și europeană în vigoare.

În acest sens, în cadrul SUUMC sunt gândite să funcționeze următoarele Colective de cercetare:

 • în gastroenterologie, hepatologie și endoscopie digestive;
 • în multitraumă și exoprotezare bionică;
 • urologie

și Nuclee de cercetare:

 • chirurgia avansată robotică;
 • anestezie și terapie intensive;
 • ginecologie;
 • neurologie și patologie neuro-vasculară;
 • psihiatrie și psihofarmacologie clinică;
 • patologia oftalmologică;
 • patologia ORL;
 • dermatologie;
 • endocrinologie și boli metabolice și de nutritive;
 • boli oncologice, hematologice și biomoleculare;
 • cardiologie și cardiologie intervențională;
 • chirurgie cardiovasculară și ATI;
 • implantologie orală.

Medicina militară are particularități absolut singulare în paleta largă a domeniului. Aspectele caracteristice se învață din experiență, pentru că bibliografie de specialitate este minimă. În cadrul spitalului nostru, medici militari români dar și din alte armate ale NATO țin cursuri, prelegeri, prezentări, simulări cu rolul de a preda experiența dobândită în teatrele de operațiuni, publicul țintă fiind reprezentat în primul rând din medicii militari, dar și din orice alte categorii socio-profesionale interesate în domeniu (jurnaliști, militari etc).

Pornind de la filozofia elementară de a fi pregătit pentru neprevăzut, SUUMC se află în permanență în prima linie a asistenței medicale în situații de urgență și dezastre (calamități naturale precum inundații, cutremure, incendii, conflicte armate etc). În cadrul spitalului, specialiștii noștri, în strânsă colaborare cu specialiști ai altor instituții naționale dar și cu specialiști de peste hotare organizează pregătiri teoretice și practice în domeniul medicinei de urgență și dezastre, având drept scop pregătirea din timp a unui contingent de profesioniști disponibili la nevoie. În colaborare cu alte categorii de forțe armate, cursanții noștri participă efectiv la exercițiile desfășurate în poligoanele militare, dar pot fi și incluși în efectuarea unor misiuni cu caracter specific, dacă întrunesc un minim de cerințe.

Sunt oferite programe educaționale și de instruire pentru toate categoriile de membrii ai echipei de asistență medicală de urgență și dezastre, de la simplii trecători și primul răspuns la locul unui accident la paramedici, asistente și medici. Cursurile cuprind noțiuni elementare precum primul ajutor, resuscitarea, BLS (basic life support), dar și ACLS (advanced cardiac life support).

Specificul domeniului nostru de activitate permite personalului mediu și auxiliar să intre în contact direct cu o categorie de patologie altminteri inexistentă (militari răniți în teatrele de operațiuni, veterani militari etc). Pregătirea continuă a personalului medical mediu și auxiliar în cadrul spitalului este fundamentul unei activități performante, în acest sens punând bază atât pe instrucția continuă a personalului propriu, cât și pe instruirea doritorilor din afara sistemului medical militar. Spitalul nostru promovează educația continuă și asistența medicală de calitate prin educarea, instruirea și dezvoltarea tuturor membrilor personalului mediu și auxiliar, pornind de la principiile medicinei bazată pe dovezi și prin utilizarea tehnologiei de vârf.

Telemedicina poate fi una din resursele de anvergură ale viitorului, permițând transferul instantaneu de informație medicală la prima mână, în condiții sigure și cu o calitate a datelor deosebită. SUUMC a demarat deja un proiect de telemedicină din teatrele de operațiuni încă din 2003, și există preocupări constante de extindere a proiectului. Specialiștii noștri pot oferi atât consulații medicale de înaltă specialitate în aproape toate specialitățile medicale, cât și pot participa la sesiuni interactive cu specialiști din alte centre. Noi aplicații vin să extindă practic clipă de clipă acest domeniu de viitor.

SUUMC pune la dispoziția doritorilor informație medicală publică, în mod gratuit, în domenii variate ale medicinii. De asemenea, facilitează profesioniștilor noștri să promoveze sau să țină cursuri pentru persoane aflate la distanță, în imposibilitatea de a se deplasa la București, ca o suplimentare a programului academic de cursuri.

Programul „Lideri de Opinie” facilitează contactul direct, fie prin consultații în mod concret, fie prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, dintre public și specialiști de marcă ai domeniului medical, care sunt fie angajați, fie afiliați ai SUUMC. Orice probleme pe specialitate pot fi discutate, fie că este vorba despre pacienții care solicită consultații medicale primare sau a doua opinie, ori despre specialiști din domeniul medical sau farmaceutic care doresc un contact.

SUUMC este spital universitar, bază clinică de instruire pentru studenții din anii mari (3-6), pentru medicii rezidenți și pentru medicii rezidenți la a doua specialitate. Ca atare, în cadrul clinicilor spitalului nostru se desfășoară în permanență programe clinice educaționale adecvate nivelului de pregătire. În SUUMC se desfășoară de asemenea programe de vară de stagii clinice și preclinice pentru studenți.

În cadrul spitalului este monitorizată și actualizată permanent instruirea oferită medicilor rezidenți, prin seminarii, cursuri, sesiuni de prezentări de cazuri interdisciplinare, sesiuni de tip mortalitate-morbiditate, prin realizarea de eseuri și studii. Medicii rezidenți sunt implicați direct în actul medical, având responsabilitatea directă în conformitate cu prevederile legii. Personalul nostru, atât cel universitar, cât și cel clinic, se implică activ în instruirea rezidenților.

Spitalul nostru facilitează și monitorizează îndeaproape schimburile de experiență între personalul medical al SUUMC și alte centre medicale din țări partenere sau din România, prin schimburi și proiecte comune clinice sau de cercetare.

Specialiștii noștri sunt angrenați continuu în procesul de educație medicală continuă prin susținerea de cursuri în domenii de vârf (dermatochirurgie, traumatologie, gastroenterologie, radiologie, medicină nucleară, urologie etc).

Instruirea medicilor specialiști de familie prin sesiuni de educație medicală continuă lunare este o altă prioritate a centrului nostru. De asemenea, monitorizăm cu mare atenție ca toți medicii de unitate să participe la cursurile de atestare în specialitatea medicină de urgență și dezastre.

Efortul continuu al spitalului nostru se poate ilustra prin numărul important de lucrări comunicate, prezentate sau publicate în țară și străinătate.

Pentru o mai bună alocare a resurselor și eficientizarea procesului de recrutare de subiecți, în strictă conformitate cu prevederile legale și sub controlul nemijlocit al Comisiei Locale de Etică, întreaga activitate de cercetare medicală a personalului spitalului, fie că este vorba despre studii clinice, despre granturi sau alte proiecte de cercetare, este centralizată și integrată. Astfel este accelerat și schimbul rapid de informații între cercetători și centrele naționale de monitorizare a activității de cercetare biomedicală.

Brevete

Parteneri

 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei și Stiințelor Biomedicale “Victor Babeș”
 • Institutul National de Fizică și Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
 • Institutul Oncologic “Prof dr. Alexandru Trestioreanu”, București
 • Academia Tehnică Militară
 • Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila”
 • Agenția Spațială Română
 • Institutul de Diabet Nutriție și Boli Metabolice “Prof. Dr. N. Paulescu”, București
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei și Radiațiilor, București-Măgurele
 • Universitatea Politehnică București
 • Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”
 • SC METAV Cercetare Dezvoltare S.A.
 • Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie și Imunologie “Cantacuzino”
 • Centrul Național de Management pe Programe Parteneri

Proiecte

Acorduri si protocoale de colaborare

Revista de medicina Militara

Revista de Medicină Militară este o publicație științifică, periodică, editată sub patronajul Direcției medicale a Ministerului Apărării Naționale și a Asociației Medicilor și Farmaciștilor Militari din România, care încă de la apariția sa, respectiv din anul 1897, și-a propus să mențină dialogul cu societatea medicală academică și universitară, să încurajeze cercetarea științifică și inovația în domeniul medico-militar și totodată să reprezinte un puternic și consistent fond documentar pentru cei care își doreau să urmeze o carieră în acest domeniu.

O prezență vie în publicistica românească, sfidând provocările generate de parcursul istoric al anilor cuprinși în perioada secolului XIX – XXI, Revista de Medicină Militară nu a renunțat, nicio clipă, la dezideratele sale privind promovarea valorilor și tradițiilor societății românești, atât în plan intern, cât și la nivel internațional.

Sub aceste auspicii, cu o înaltă încărcatură istorică și emoțională, considerăm că misiunea noastră este de a continua proiectul Revistei de Medicină Militară, ca publicație de referință pentru literatura de specialitate a acestui domeniu de expertiză, mai ales că, la acest moment, vorbim despre poziția geostrategică a României și de rolul pe care aceasta îl joacă în asigurarea menținerii securității în zona Balcanică, la frontiera UE și NATO.

În acest context, prin intermediul Revistei de Medicină Militară, sistemul medico-militar din Armata României își propune să inițieze crearea unei platforme de dialog, care să reunescă reprezentanți de marcă din mediul academic și universitar, din țară și din străinătate, lideri de opinie, reprezentanți ai medicinei militare și civile, precum și ai industriei farmaceutice.

Obiectivele acestui demers organizațional vizează atât crearea unui forum de expertiză, în care, pe lângă abordarea unei tematici științifice și de cercetare-dezvoltare, cât și crearea premiselor necesare pentru crearea unei voci unitare a medicinei românești.

Istoric

Precursorii actualelor spitale militare (în prezent tot mai puține pe cuprinsul țării, ca urmare a scăderii efectivelor militare și a reducerii numărului de paturi, impuse de reformele actuale ale sistemului de sănătate) se numeau lazarete, denumire având două înțelesuri: de loc izolat, acesta corespunzând spitalelor militare de mai târziu, și, respectiv, de contaminare, care corespundea (parțial) unităților profilate pe o patologie conexată bolilor infecto-contagioase, dat fiind faptul că vorbim despre o epocă marcată de epidemii.

La 13 septembrie 1831, domnitorul țării l-a însărcinat pe șeful oștirii, spătarul Alexandru Ghica, să organizeze de urgență „Spitalul pentru oastea pământească“. Șeful acesteia se conformează și îi dă doctorului Johann Georg Andreas von Grünau (1784–1857) misiunea să întocmească proiectul spitalului ostășesc, prima instituție de acest fel din țară.

Este data oficială de naștere a Spitalului Militar. Sediul a ceea ce avea să se numească, pentru început, „Lazaretul Regimentului 1“, se afla în cadrul Mânăstirii „Mihai Vodă“. Primul șef al noii instituții a fost medicul Georg Johann Andreas von Grünau, colonel-doctor ce asigură conducerea instituției sanitare în perioada cuprinsă între anii 1831 și 1837. Medicul german, absolvent al medicinei la Göttingen, a fost primul organizator al servi­ciului medico-militar, având o contribuție importantă, dar mai puțin cunoscută, la începuturile învățămân­tului de profil din țara Românească. Acesta a anticipat demersurile ulterioare ale lui Carol Davila, organizând, în lazaretele oștirii, pregătirea profesională a primilor ostași sanitari și a felcerilor. Tot el a implementat conceptul de colaborare interdisciplinară, prin implicarea, în actul medical, a expertizei altor medici celebri ai vremii – Constantin Caracaș și Nicolae Kretzulescu și a introdus un regulament al serviciului interior al spitalului ostășesc de la „Mihai Vodă“.

În acea perioadă erau activi primii medici cu diplomă ai oștirii, în Muntenia: Alcibiade Tavernier, Petre Ferrari, Ignat Navarra, Ștefan Episcopescu și chirurgii Carol Vasarhely și Alexandru Leding. Un alt medic străin, vienezul Johan Nepomuk Mayer, care se instalase în București la 1832, avea să joace un rol deosebit în viața medicală militară valahă, așa cum în Moldova o făcea Jacob Czihac, colonel-doctor venit din Cehia și stabilit în Moldova, care a organizat serviciul sanitar militar din acest principat. Mayer devine șef al serviciului sanitar al oștirii din Muntenia; este medic ștab doctor, inspector al doctorilor și al spitalelor militare. El conduce spitalul între anii 1838 și 1850.

În martie 1853, vine în țară Carol Davila, pe care domnitorul Barbu Bibescu îl numește oberștab doctor și medic șef al oștirii și al Spitalului Militar. Generalul de divizie dr. Carol Davila va fi cel de-al cincilea și cel mai „longeviv“ comandat al acestui așezământ, în perioada 1853–1882, dar și reformatorul acestui sistem. Cu el începe o nouă etapă, nu numai a Spitalului Militar Central, ci și a celorlalte servicii sanitare ale oștirii. Eforturile sale vor fi îndreptate, în perioada 1853–1884, în direcția modernizării, optimizării și formării cadrelor pentru asistența sanitară a armatei, atunci când înființează „Școala de mică chirurgie“, devenită, ulterior, „Școala națională de medicină și farmacie“.

În planul organizării, în anul 1858, introduce primul regulament al serviciului interior al Spitalului Militar din București, separând serviciile în două diviziuni – medicală și chirurgicală – și creând și o bază clinică de practică și învățământ sanitar militar. Concomitent, intervine la prințul Barbu Știrbey pentru a susține elaborarea planurilor de proiectare și construcție ale unui nou local, misiune în care se implică și caimacamul Alexandru Dimitrie Ghica.

Începând cu anul 1859 și până în 1883, spitalul funcționează într-un local din strada Știrbei Vodă, actuala clădire a Direcției Naționale Anticorupție.

În anul 1883, Ministerul de Răsboi achiziționează cu 1.370.000 de lei suprafața de 828 m2 de teren lângă Gara de Nord, vecinătate favorabilă asigurării fluidității transbordării răniților, din vagoane către unitatea spitalicească, așa cum s-au întâmplat lucrurile în ambele războaie mondiale. Unii susțin că pe aceste locuri ar fi existat o vie a boierilor Golești, alții că terenul ar fi aparținut farmacistului Witting.

Nevoia de modernizare și diversificare a asigurării asitenței medicale de specialitate continuă și perioada 1883 – 1889, când se realizează o nouă construcție pavilionară, model foarte răspândit în acea epocă, astfel încât acesta să corespundă tuturor cerințelor.

Trebuie menționat faptul că, în anul 1895, Spitalul Militar Central a fost primul spital european dotat cu lumină electrică și spălătorie cu aburi.

Deși avea multiple misiuni, dr. Carol Davila, comandantul spitalului, urmărea cu atenție proiectul de formare și perfecționare profesională pe care îl inițiase, în cadrul Centrului de instrucție și aplicație – pepinieră a viitorilor medici și farmaciști militari, încurajând, totodată, începând cu anul 1861, trimiterea tinerilor medici, la per­fec­ționare, în Montpellier și Paris.

După război, la denumirea Spitalului Militar Central s-a adăugat și „Regina Elisabeta“, ca o recunoaștere a modului în care aceasta se implicase în ajutorarea răniților. Grija și preocuparea familiei regale pentru viața răniților și bolnavilor din armată avea să primească o nouă recunoaștere, atât prin ridicarea unui nou pavilion, în anul 1929, denumit „Domnița Ileana“, cât și prin faptul că instituția a devenit o bază de învățământ pentru elevele Școlii de Cruce Roșie.

Proba de foc” a medicilor ce lucrau în Spitalul Militar s-a derulat în anii războiului de reîntregire națională 1916-1919. În prima parte a războiului, pe timpul asalturilor trupelor române, în cadrul Spitalului Militar din București s-a asigurat îngrijirea miilor și zecilor de mii de răniți și bolnavi.

Avea să urmeze apoi drama ocupației, iar Spitalul Militar Central a fost evacuat la Iași, în cadrul spitalului ieșean ”Socola”. Acolo vor lucra o mică parte dintre medicii instituției, iar restul vor încadra spitale “de campanie” sau “pe front”, ce aveau să funcționeze în imediata apropiere a câmpului de bătălie, în așa numitul triunghi de foc de la Mărăști, Mărășești și Oituz.

În toamna anului 1918 Spitalul Militar Central a revenit la București, în localul său propriu, dar care, din păcate, în mare parte fusese distrus și devastat de către trupele de ocupație germane și austro-ungare. Aveau să urmeze mai bine de un an de reparații costisitoare, de dotări și de redotări cu aparatură medicală a secțiilor din spital, acestea fiind asigurate din fondurile destinate armatei.

În vara anului 1919, Spitalul Militar Central și-a reluat activitatea în bune condițiuni, reușind să dispună, pe atunci, de un număr de 700 de paturi și să asigure asistența medicală la un nivel înalt, în principal, militarilor și civililor care lucrau în armată.

La data de 25 iunie 1941, în timpul  celui de-al Doilea Război Mondial, Spitalul Militar Central își schimbă profilul din spital militar de pace în spital mixt de zonă interioară. Este grav avariat în urma bombardamentelor aeriene din primăvara anului 1944, pentru continuarea activității medicale fiind dispersat pe trei pavilioane.

După anul 1946, Spitalul Militar va parcurge un amplu proces de transformare și adaptare la cerințele socio-profesionale, menținând permanent, în pofida vicisitudinilor vremurilor, un nivel profesional ridicat. În acest context, au fost continuate activitatea didactică, științifică și dialogul cu spitale militare, din țară și din străinătate, precum și cu spitale și clinici civile.

În anul 1996, prin atestarea senatului Universității de Medicină și Farmacie din București (decizia Ministerului Învățământului și Științei nr. 11.503/1996) denumirea este “Spitalul Clinic Militar Central”.

CAMPANII MEDIA

EVENIMENTE PUBLICE ORGANIZATE

Vezi șiModificare

NoteModificare


BibliografieModificare

Legături externeModificare