Statistică descriptivă

Statistica descriptivă reprezintă descrierea cantitativă, numerică a statelor lumii privind populația,armata, bogățiile solului, activitatea productivă și comercială.

"Descrierea" poate fi făcută grafic sau prin indicatori.

Principalii indicatori statistici folosiți sunt:

  • medie
  • mediana
  • varianță (dispersie)

Principalele tipuri de grafice folosite sunt:

  • histogramă
  • grafice liniare
  • grafice de distribuție

Bibliografie modificare

M. Popa Statistica pentru psihologie Editura Polirom 2002