Stilistica este o ramură a lingvisticii care studiază stilul exprimării verbale din opere scrise, mai ales cel al operelor literare.

Își are originile în lingvistica comparată și s-a dezvoltat în Europa în secolul al XIX-lea, printre cei care i-au influențat dezvoltarea fiind Charles Bally și Leo Spitzer. Este un domeniu care face legătura dintre lingvistică și critica literară.

Stilistica clasică s-a ocupat cu analiza de figuri de stil, stilistica lingvistică modernă se ocupă cu analiza mijloacelor de exprimare ale unei colectivități lingvistice, iar stilistica literară cu analiza studiului individual al unui scriitor sau cu analiza mijloacelor lingvistice ale unui scriitor din punct de vedere al expresivității lor.[1]

Odată cu apariția computerului, au apărut și stilistica computațională și stilometria, prin care se încearcă stabilirea autorului unui text prin analizarea unor elemente cheie în scrierile autorilor care ar putea fi scris textul.

Note modificare

 1. ^ Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dicționar de terminologie lingvistică, Ed. Albatros, București 1980

Bibliografie modificare

 • ed. David Birch. 1995. Context and Language: A Functional Lingustic Theory of Register (London, New York: Pinter)
 • Richard Bradford. 1997. Stylistics (London and New York: Routledge)
 • Guy Cook]]. 1994. Discourse and Literature: the Interplay of Form and Mind (Oxford: Oxford University Press)
 • David Crystal]]. 1998. Language Play (London: Penguin)
1985. A Dictionary of Linguistics and Phonetics, 2nd edition (Oxford: Basil Blackwell)
1997. The Cambridge Encyclopedia of Language, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press)
 • William Downes. 1998. Language and Society, 2nd edition (Cambridge: Cambridge University Press)
 • Roger Fowler. 1996. Linguistic Criticism, 2nd edition (Oxford: Oxford University Press)
1995. The Language of George Orwell (London: Macmillan Press)
 • MAK Halliday. 1978. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning (London: Edward Arnold)
 • Brian Lamont. 2005. First Impressions (Edinburgh: Penbury Press)
 • Geoffrey Leech and Michael H. Short. 1981. Style in Fiction: A Linguistic Introduction to English Fictional Prose (London: Longman)
 • A McIntosh and P Simpson. 1964. The Linguistic Science and Language Teaching (London: Longman)
 • George Orwell. 1949. Nineteen Eighty-Four (London: Heinemann)
1964. Inside the Whale and Other Essays (London: Penguin Books)
 • Adrian Pilkington. 1991. ‘Poetic Effects’, Literary Pragmatics, ed. Roger Sell (London: Routledge)
 • ed. Thomas A. Sebeok. 1960. Style in Language (Cambridge, MA: MIT Press)
 • Michael Toolan. 1998. Language in Literature: An Introduction to Stylistics (London: Hodder Arnold)
 • Jonathan Swift. 1994. Gulliver’s Travels (London: Penguin Popular Classics)
 • Katie Wales. 2001. A Dictionary of Stylistics, 2nd edition, (Harlow: Longman)
 • ed. Jean Jacques Weber. 1996. The Stylistics Reader: From Roman Jakobson to the Present (London: Arnold Hodder)
 • PM Wetherill. 1974. Literary Text: An Examination of Critical Methods (Oxford: Basil Blackwell)
 • Henry Widdowson. 1992. Practical Stylistics (Oxford: Oxford University Press)
 • Joseph M. Williams. 2007. Style: Lessons in Clarity and Grace, 9th edition (New York: Pearson Longman)
 • Hans-Werner Eroms (2008): Stil und Stilistik. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag, Berlin, ISBN 978-3-503-09823-1
 • Wolfgang Fleischer, Georg Michel, Günter Starke: Stilistik der deutschen Gegenwartssprache. Peter Lang, Frankfurt u. a. 1993, ISBN 3-631-44771-X
 • Barbara Sandig: Textstilistik des Deutschen, 2. völlig neu bearb. und erw. Aufl. de Guyter, Berlin 2006, ISBN 3-11-018870-8
 • Bernhard Sowinski: Deutsche Stilistik. Fischer, Frankfurt 1986, ISBN 3-596-26147-3
 • Bernhard Sowinski: Stilistik. Metzler/ Poeschel, Stuttgart 1991, ISBN 3-476-10263-7
 • Bernd Spillner: Linguistik und Literaturwissenschaft. Stilforschung, Rhetorik, Textlinguistik. Kohlhammer, Stuttgart u. a. 1974. S. 93-95, ISBN 3-17-001734-9
 • Leo Spitzer: Stilstudien. Hueber, München 1928
 • Leo Spitzer: Romanische Stil-und Literaturstudien. Elwertsche Verlagsbuchhandlung, Marburg 1931